Ο Δήμος Κατερίνης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+  3IN – Heroes of LRSE

Ο Δήμος Κατερίνης συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+  3IN – Heroes of LRSE. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος όπου τα άτομα με αναπηρία μπορούν να αθλούνται σε σωματεία, παρόχους αθλητικών υπηρεσιών που συντονίζονται από δήμους υπό την αιγίδα της πρωτοβουλίας Local Responsible Sports Enterprise, χρησιμοποιώντας ένα καινοτόμο διαδικτυακό σύστημα κρατήσεων. Όπως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Δήμος Κατερίνης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+  3IN – Heroes of LRSE.