Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (511)

Αριθμός απόφασης 511/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 150-180 τ.μ. από το χώρο της κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Κορινού Δήμου Κατερίνης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και ψυχαγωγικών παιγνίων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Όλο το κείμενο σε μορφή PDF εδώ