Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2013

Ψήφιση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου 158 παρ.1 του Ν.3463/2006
1/2013 απόφαση

Ορισμός υπολόγων για προνοιακά επιδόματα
[Μαρίκα Δεμερτζή για ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και Αθηνά Στραβογιάννη για ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ, ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, Β.Ν.Κ., ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ - ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ), ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ – ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ -ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ), ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ –ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ)]
2/2013 απόφαση

Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 παρ.6 του Ν.3852/2010) [εκλέγεται ο κος Μαλτζάρης Γιάννης]
3/2013 απόφαση

Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2012.
4/2013 απόφαση

Σύνταξη σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013
5/2013 απόφαση

Μη έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Αμμοχαλικοστρώσεις διανοιχθεισών οδών πόλης Κατερίνης» (80/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, λόγω μη αναγκαιότητας του συγκεκριμένου έργου.
6/2013 απόφαση

Έγκριση του πρακτικού Β σταδίου (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της δημοπρασίας για την υλοποίηση της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» [ένωση εταιριών INFOTRIP A.E. – AMCO A.B.E.E. με συνολική βαθμολογία 102,04]
7/2013 απόφαση

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της  προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου μηχανήματος πολλαπλών χρήσεων, ενός (1) μεταχειρισμένου τετρακίνητου ημιφορτηγού αυτοκινήτου  και ενός (1) παρελκόμενου για τη μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων ειδών 81.300,81 € + 18.699,19 € ΦΠΑ = 100.000,00 €,  μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς [επιλέγει  την  καταρχήν  προσφυγή στις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ  και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007]
8/2013 απόφαση

Αποδοχή της αριθ.94937/24.12.2012 ένστασης της Κοιν/ξίας Κουτελίδας Αχιλλέας – Παλαιοχωρίδης Ευδόκιμος, τροποποίηση του πίνακα των αποδεκτών προσφορών για το διαγωνισμό του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του Κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας και προμήθεια εξοπλισμού» προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και κατακύρωση του διαγωνισμού στη ΝΑΚΑΤ Α.Ε.
9/2013 απόφαση

Καταρτισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο 250 τ.μ. στο Β.Κ.341 της Δ.Κ. Καλλιθέας (ύστερα από την αριθ.640/2012 απόφαση Δ.Σ.)
10/2013 απόφαση

Καταρτισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο άλσος της Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης 126,64 τ.μ. (ύστερα από την αριθ.551/2012 απόφαση Δ.Σ.)
11/2013 απόφαση

Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Ελαφίνας (ύστερα από την αριθ.642/2012 απόφαση Δ.Σ.)
12/2013 απόφαση

Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθ. 1275 δημοτικού καλλιεργησίμου αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία «ΚΟΣΙΣΤΡΑ» Δημοτικής Κοινότητας Κορινού (ύστερα από την αριθ.643/2012 απόφαση Δ.Σ.)
13/2013 απόφαση

Ανάκληση της 30/2012 απόφασης ΟΕ ως προς την παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Χρήστο Παπαγιάννη (ΑΜ 296) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσε ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης κατά του Δήμου Κατερίνης ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Παραλίας και έγκριση της αριθ.64/2013 απόφασης Δημάρχου σχετικά με παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Περικλή Γιδαράκο για να εκπροσωπήσει το δήμο στην παραπάνω υπόθεση
14/2013 απόφαση

Έγκριση των αριθ.24, 25, 26, 42, 48, 49 και 50/2013 αποφάσεων Δημάρχου σχετικά με παροχή εντολής σε δικηγόρους Κατερίνης για την εκπροσώπηση του δήμου σε διάφορες υποθέσεις
15/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Περικλή Γιδαράκο (ΑΜ 279) για την εκπροσώπηση του Δήμου σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις
16/2013 απόφαση

Ανάκληση της 283/2011 απόφασης Ο.Ε. και παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κ. Χρυσούλα Τσιρώνη (ΑΜ 381) για την εκπροσώπηση του Δήμου σε διάφορες υποθέσεις
17/2013 απόφαση           

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Δημήτριο Αναγνωστούδη (ΑΜ 212) για την εκπροσώπηση του Δήμου σε διάφορες υποθέσεις
18/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132) για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσε ο κ. Διονύσιος Ρεπούσης
19/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Ιωάννη Σαχινίδη (ΑΜ 151) για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης στην αγωγή αποζημίωσης που κατέθεσε ο κ. Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος
20/2013 απόφαση

Εν μέρει ανάκληση της 395/2012 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κύριο Κοσμά Ιπποκράτη (ΑΜ 363) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο σε διάφορες υποθέσεις του»
21/2013 απόφαση

Απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Τιουτούφα Αθανασίου από υπόλογο διαχείρισης των χρηματικών ποσών 4.000 και 6.600 ευρώ (για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών που απαιτούνταν για την επισκευή των απορριμματοφόρων [ΚΗΙ 8274 και ΚΗΗ 5320] και [ΚΗΥ 7090, ΚΗΙ 8282 και ΚΗΥ 7087], αντίστοιχα)
22/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του υπαλλήλου Γρηγοριάδη Γιώργου από τη διαχείριση ποσού 39.455,20 ευρώ για τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, απορριμματοφόρων και μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας και φορτηγών αυτοκινήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2013
23/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του υπαλλήλου Καρυπίδη Κων/νου από τη διαχείριση του συνολικού ποσού των 806.716,74 ευρώ για για την καταβολή των επιδομάτων τυφλότητας, Β.Ν.Κ., κωφαλαλίας κλπ. για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2011
24/2013 απόφαση

Ψήφιση δαπανών πάγιου χαρακτήρα
25/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών
26/2013 απόφαση

Ψήφιση συνεχιζόμενων έργων, μελετών και συμβάσεων
27/2013 απόφαση

Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2013
28/2013 απόφαση

Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2013 (κα Σταυρούλα Δημητριάδου)
29/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.77/2013 απόφασης δημάρχου με θέμα «Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης»
30/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Δημήτριο Αναγνωστούδη (ΑΜ 212) για εκπροσώπηση του Δήμου στην αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η Μαρία χήρα Δημητρίου Πεσερίδη κατά του ΟΤΑ Δήμου Κατερίνης και κατά της αριθ.555/2009 απόφασης Δ.Σ. Κατερίνης
31/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτριο Τσιαπράζη (ΑΜ 1713) για την εκπροσώπηση του Δήμου στην προσφυγή που κατέθεσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙ Α.Τ.Ε.» κατά του Δήμου Κατερίνης ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Παραλίας
32/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Ηλία Νικολαΐδη (ΑΜ 241) για την εκπροσώπηση του Δήμου στην κλήση που κατέθεσε η κ. Μελπομένη συζ. Δημητρίου Ιωαννίδη κατά του Δήμου Κατερίνης ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Κορινού
33/2013 απόφαση

Έγκριση του πρακτικού φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο 250 τ.μ. στο Β.Κ.341 της Δ.Κ. Καλλιθέας (τελευταίος πλειοδότης ο κος Μελετίδης Κων/νος με το ποσό των 55.000 ευρώ ετησίως)
34/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013
35/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής
36/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων με ημερομηνία 12/02/2013, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2013 (συνολικό ποσό: 950.000,00 €)
37/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού έργων προϋπολογισμού μέχρι του ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (1.500.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ) και ορισμός γραμματέα με τον αναπληρωτή του (σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. 7174/1-2-2013 πρακτικό κλήρωσης)
38/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη) προϋπολογισμού 7.735.000,00 ευρώ [στην ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. – ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤ/ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. – ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε., η οποία προσέφερε συνολικά (5.991.162,74 + 1.377.967,43 ΦΠΑ23% =) 7.369.130,17 ευρώ με Φ.Π.Α. (μέση έκπτωση 4,73%)]
39/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της «Προμήθειας υλικών για τη συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δήμου Κατερίνης 2012» προϋπολογισμού 162.600,00 + 37.398,00 ΦΠΑ = 199.998,00 ευρώ (13/2012 μελέτη) [στην «Αφοι Αραβίδη και ΣΙΑ Ο.Ε.» με το ποσό των 154.481,69 ευρώ εκτός ΦΠΑ]
40/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  της «προμήθειας ασφαλτομίγματος», προϋπολογισμού 120.900,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» (αρ. μελέτης 11/2012) μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς [επιλέγει την καταρχήν προσφυγή στις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ  και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007]
41/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  της προμήθειας «Προμήθεια λαμπτήρων  και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την Συντήρηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2012», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων ειδών 162.599,45 € + 37.397,88 € ΦΠΑ = 199.997,33 € (αριθ. μελέτης 3/2012) μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς [επιλέγει την καταρχήν προσφυγή στις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ  και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007]
42/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  της «προμήθειας, φόρτωσης αμμοχαλίκων» για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχαλίκων», προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 144.950,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 8/2012) μετά από άγονο διαγωνισμό [επιλέγει την καταρχήν προσφυγή  στις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ  και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007]
43/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.281/2012 απόφασης Ο.Ε. και της διακήρυξης που αφορούν στην εργασία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης έτους 2012» [επειδή έχει παρέλθει το έτος 2012 και οι σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού θα γίνουν εκ νέου για το έτος 2013]
44/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο σε διάφορες υποθέσεις (για προσφυγές στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης)
45/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο σε διάφορες υποθέσεις (στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης για δηλώσεις επιβολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου)
46/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο σε διάφορες υποθέσεις
47/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στους δικηγόρους Κατερίνης Μίγκο Βασίλειο και Περπερίδου Ελπίδα για διερεύνηση υπόθεσης προκειμένου να διεκδικήσει ο δήμος ληξιπρόθεσμες οφειλές
48/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Σουσουρογιάννη Ηλία για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης στις 20.03.2013 (κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου Ιορδάνη Τσαχουρίδη)
49/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Καρανίκου Μαρία (Α.Μ. 437) για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με αποζημίωση φακέλων δημοτών.
50/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Αθήνας, κο Κωνσταντίνου Δημήτριο (Α.Μ. 23765) για υπόθεση του δήμου [ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών για την αγωγή του Παναγιώτη Γεωργίου Αντωνίτση κατά του Δήμου Κατερίνης]
51/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κο Αναγνωστούδη Δημήτριο (Α.Μ. 212) για υπόθεση του δήμου [ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης για την κλήση επαναφοράς της Μαρίας χήρας Κων/νου Παπουλίδου κατά του Δήμου Κατερίνης]
52/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κο Περικλή Γιδαράκο (Α.Μ. 279) για υποθέσεις του δήμου [ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης για αγωγές των Ιωάννη Κυπαρίσση του Γεωργίου και της Ελένης και Λαμπίρη Αθανασίου του Γεωργίου]
53/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Μήτρα Χριστίνα (Α.Μ. 305) για τη σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων λόγω μειωτικής αναπροσαρμογής ύψους μισθωμάτων και παράτασης μισθώσεων
54/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης, κο Τσιμερίκα Πρόδρομο (Α.Μ. 438) για υποθέσεις του Δήμου [ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης για την κλήση της εταιρίας «ΣΝΑΙΝΤΕΡ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Παιχνιδιών» κατά του Δήμου Κατερίνης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης για την αγωγή χρέους (διαδικασία μικροδιαφορών) του Κωνσταντίνου Θ. Ανανιάδη κατά του Δήμου Κατερίνης και για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με αποζημίωση των φακέλων: α) Τζητηρίδης Παναγιώτης, Ο.Τ.542, 542 α, Εθνικό Στάδιο Επέκταση και β) Τζητηρίδου Αναστασία, Ο.Τ. 542 Εθνικό Στάδιο Επέκταση]
55/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για υποβολή προσφυγών κατά των αριθ.11197/19.11.12, 11449/20.11.12, 13486/18.01.13 και 421/24.01.13 αποφάσεων Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης (ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006), εξουσιοδότηση του αντιδημάρχου κου Ντόντη Λάζου για την υπογραφή τους και την εκπροσώπηση του δήμου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (του κου Νικολαϊδη Αχιλλέα) για τις ως άνω προσφυγές
56/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Πρεπόνη Ευαγγελίας ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.500,00 ευρώ για την πληρωμή της συνδρομής στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες 2013»
57/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.201,02 ευρώ για τοποθέτηση για κολώνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με φωτιστικά σώματα
58/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής (για τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Παραλίας για το έτος 2012).
59/2013 απόφαση

Ανάκληση της 39/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης (77/2010 μελέτη) προϋπολογισμού 7.735.000,00 ευρώ» και παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο
60/2013 απόφαση

Ανάκληση της 60/2013 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Ανάκληση της 39/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης (77/2010 μελέτη) προϋπολογισμού 7.735.000,00 ευρώ» και αναβολή λήψης απόφασης μετά από συζήτηση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο»
61/2013 απόφαση

Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Ανέγερση ειδικού δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (4.565.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 02.15.7321.814)
62/2013 απόφαση

Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 4.565.000,00 ευρώ με ΦΠΑ .
63/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων με ημερομηνία 12/02/2013, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν μέρει και εν όλω μέσα στο οικονομικό έτος 2013
64/2013 απόφαση

Καταρτισμός των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στον Οικισμό Ράχης της Δημοτικής Κοινότητας Λόφου για τη στέγαση αγροτικού ιατρείου
65/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Ελαφίνας (κτηματικές περιοχές Τ.Δ. Καταλωνίων, συνοικισμού Μελιαδίου Τ.Δ. Λαγοράχης και Τ.Δ. Π. Κεραμιδίου) (για Τ.Δ.Καταλωνίων στον Αθανάσιο Μπουντώλα του Δημητρίου με το ποσό των 15,60 ευρώ για κάθε αγροτεμάχιο και για Μελιαδίου Τ.Δ. Λαγοράχης και Τ.Δ. Π. Κεραμιδίου απέβη άγονος ο διαγωνισμός)
66/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο άλσος της Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης 126,64 τ.μ. (ο διαγωνισμός απέβη άγονος)
67/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 1275 δημοτικού καλλιεργησίμου αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία «ΚΟΣΙΣΤΡΑ» Δημοτικής Κοινότητας Κορινού (στην Μπράτσιου Γεωργία του Αριστείδη με το ποσό των 55,50 ευρώ/στρέμμα)
68/2013 απόφαση

Ανάκληση της 40/2013 απόφασης ΟΕ και εκ νέου έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της «Προμήθειας υλικών για τη συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δήμου Κατερίνης 2012» προϋπολογισμού 162.600,00 + 37.398,00 ΦΠΑ = 199.998,00 ευρώ (13/2012 μελέτη) στην «Αφοι Αραβίδη και ΣΙΑ Ο.Ε.» με το ποσό των 154.481,89 ευρώ εκτός ΦΠΑ
69/2013 απόφαση

Καταρτισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.000 τ.μ. του αριθ.2011 δημοτικού αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Κατερίνης
70/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διάφορες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο
71/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (82/2012 μελέτη) (σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 16350/11-3-2013 πρακτικό κλήρωσης)
72/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την υλοποίηση της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» προϋπολογισμού 264.900,00 ευρώ με ΦΠΑ (σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 19830/22-3-2013 πρακτικό κλήρωσης)
73/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Ηλία Νικολαΐδη (ΑΜ 241) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο σε διάφορες δικαστικές υποθέσειςΠαροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Ηλία Νικολαΐδη (ΑΜ 241) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις
74/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στους δικηγόρους Κατερίνης κ. Μίγκο Βασίλειο (Α.Μ. 427) και κα. Περπερίδου Ελπίδα (Α.Μ. 431) προκειμένου να ασχοληθούν με τη διεκδίκηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από οφειλέτες του Δήμου Κατερίνης για ποσά οφειλών α) έως 10.000,00 € και β) για ποσά οφειλών από 10.000,01 € έως 20.000,00 €.
75/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Καρανίκου Μαρία (Α.Μ. 437) για την συνέχιση της διαδικασίας για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημιώσεως προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων κατά τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με αποζημίωση φακέλων δημοτών
76/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Χρυσούλα Τσιρώνη (Α.Μ. 381) για την συνέχιση διαδικασίας για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημιώσεως προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων κατά τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με αποζημίωση φακέλων δημοτών
77/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα. Χαρίκλεια Παντούλη (Α.Μ. 150) για την παροχή γνωμοδοτήσεων στο Δήμο Κατερίνης σχετικά με την παραχώρηση οικοπέδων α) στην Δέσποινα Καρατζίδου του Κων/νου κλπ και β) στην Σταυροπούλου – Καρύτσιου Γιανούλα
78/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα. Μαρία Πούλιου (Α.Μ. 414) για την παροχή γνωμοδοτήσεων στο Δήμο Κατερίνης σχετικά με την παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα οικοπέδων στον α) Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Κατερίνης και β) Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Ν. Χράνης Πιερίας
79/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Κοσμά Ιπποκράτη (Α.Μ.363) προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της αριθ.17/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης που αφορά προσωρινή τιμή μονάδας για αποζημιωτέα έκταση
80/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κο. Πρόδρομο Τσιμερίκα (Α.Μ. 438) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο στην κλήση που κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης η Ο.Ε. με την επωνυμία «Αφοι ΜΠΟΥΛΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Κατερίνης
81/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Δίντση Γεώργιο (Α.Μ. 380) για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με αποζημίωση φακέλων δημοτών
82/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κο. Περικλή Γιδαράκο (Α.Μ. 279) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις
83/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κο. Δημήτριο Αναγνωστούδη (Α.Μ. 212) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο στην αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας και αναγνώρισης δικαιούχων του Γεωργίου Πετρίδη και Πέτρου Πετρίδη κατά του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης
84/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Αναγνωστούδη Δημήτριο (Α.Μ. 212) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για πολεοδομικά θέματα
85/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα. Περπερίδου Ελπίδα (Α.Μ. 431) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ιδιοκτησιών
86/2013 απόφαση

Ανάκληση της 49/2013 απόφασης ΟΕ και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο. Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ. 132) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις
87/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο. Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ. 132) προκειμένου να παράσχει στο Δήμο νομικές υπηρεσίες
88/2013 απόφαση

Έγκριση των αριθ. πρωτ. 14090/4-3-2013 και 12036/19-3-2013 αποφάσεων Δημάρχου σχετικά με παροχή εντολής σε δικηγόρο Κατερίνης για την εκπροσώπηση του δήμου σε διάφορες υποθέσεις
89/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για υποβολή προσφυγής κατά της αριθ.635/22.02.2013 απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης (ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006), εξουσιοδότηση του αντιδημάρχου κου Μπερεδήμα Παναγιώτη για την υπογραφή της και την εκπροσώπηση του δήμου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (του κου Νικολαϊδη Αχιλλέα) για την ως άνω προσφυγή.
90/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου ΚΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από τη διαχείριση ποσού 2.201,02 € (για την τοποθέτηση για κολώνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με φωτιστικά σώματα)
91/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου ΠΡΕΠΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ από τη διαχείριση ποσού 1.500,00 ευρώ (για την πληρωμή της συνδρομής στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες σημαίες 2013»)
92/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση συνολικού ποσού 795.314,92 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων α) ομογενών β) παιδικής προστασίας γ) στεγαστικής συνδρομής δ) αιμολυτικών ε) ΒΝΚ στ) κίνησης ζ) κωφαλαλίας η) παραπληγικών/τετραπληγικών ανασφάλιστων θ) παραπληγικών/τετραπληγικών δημοσίου ι) τυφλότητας 2μήνου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2012
93/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση συνολικού ποσού 690.674,07 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας  για το 2μηνο Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2012
94/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.100,91 ευρώ για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε κολώνα της ΔΕΗ που βρίσκεται επί της Επισκόπου Ησαϊα και Περσεφόνης
95/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 12.349,46 ευρώ για προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιας τριφασικής παροχής για τα καινούργια αποδυτήρια του γηπέδου της Τ.Κ. στα Καταλώνια
96/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
97/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής
98/2013 απόφαση

Ανάκληση διακήρυξης διαγωνισμού για την Προμήθεια "Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270” προϋπολογισμού € 19.068,69 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ως προς τις Ομάδες Β, Γ και Δ”
99/2013 απόφαση

Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 194.410,18 ευρώ.
100/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Γ σταδίου (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και τελική κατάταξη προσφορών) του διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού στην INFOTRIP A.E. AMCO ABEE με το ποσό των 214.967,08 ευρώ
101/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.6/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση των πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Αμμοχαλικοστρώσεις διανοιχθεισών οδών πόλεως Κατερίνης» προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (80/2012 τεχνική μελέτη) [στον ΕΔΕ Χαράλαμπο Δ. Βασιλείου με ενιαία έκπτωση 4% και με τιμή 62.400,00 ευρώ]
102/2013 απόφαση

ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κατερίνης και υποβολή του στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση»
103/2013 απόφαση

Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2013.
104/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.000 τ.μ. του αριθ.2011 δημοτικού αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κατερίνης, με σκοπό την εγκατάσταση και χρήση ποιμνιοστασίου [στον Γιαμούζη Χαράλαμπο με το ποσό των 281,00 ευρώ]
105/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (82/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 4.565.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ [στην ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. – ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε., η οποία προσέφερε συνολικά 3.949.378,33 ευρώ με Φ.Π.Α.]
106/2013 απόφαση

Καταρτισμός των όρων της δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμου εκκλησίας και επικάλυψη τσιμενταύλακα στον οικισμό Ανδρομάχης» (1/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 87.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
107/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για  την αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό που αφορούν στην Πράξη «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» με κωδικό πράξης ΟΠΣΑΑ 177329 ”.
108/2013 απόφαση

Καταρτισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο άλσος της Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης 126,64 τ.μ.
109/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στo δικηγόρο Κατερίνης, κo Ιωάννη Σαχινίδη (Α.Μ. 151) για την εκπροσώπηση του Δήμου σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις
110/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Μελίνα Κορομήλη (Α.Μ. 281) προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της 318/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
111/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Περπερίδου Ελπίδα (Α.Μ. 431) για την συνέχιση της διαδικασίας για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημιώσεως προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων κατά τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με αποζημίωση φακέλων δημοτών
112/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Καρανίκου Μαρία (Α.Μ. 437) για την συνέχιση της διαδικασίας για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημιώσεως προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων κατά τις διατάξεις του Ν. 1337/1983
113/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στo δικηγόρο Κατερίνης, κo Θεόδωρο Καρρά (Α.Μ. 461) για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπόθεση του Γεωργίου Λαμογιάννη
114/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στo δικηγόρο Κατερίνης, κo Δημήτριο Αναγνωστούδη (Α.Μ. 212) για την εκπροσώπηση του Δήμου σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις
115/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στo δικηγόρο Κατερίνης, κo Δημήτριο Αναγνωστούδη (Α.Μ. 212) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αίτημα του Αθανασίου Νταούκα για ανταλλαγή τμήματος αγροτεμαχίου με τμήμα κοινόχρηστου χώρου
116/2012 απόφαση

Έγκριση των με αριθ. πρωτ. 23814/11-04-2013 και 21889/02-04-2013 αποφάσεων Δημάρχου σχετικά με παροχή εντολής σε δικηγόρο Κατερίνης για την εκπροσώπηση του δήμου σε διάφορες υποθέσεις.
117/2012 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 405.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
118/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Αντωνοπούλου Μαρίας ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.000,00 ευρώ για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των δημοτικών οχημάτων.
119/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Αντωνοπούλου Μαρίας ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 552,00 ευρώ που απαιτείται για την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας με τα στοιχεία του νέου δήμου των οχημάτων (επιβατικά – δίκυκλα) που ανήκουν στο Δήμο Κατερίνης
120/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΕΤ-ΒΡΔ)
121/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής (Προέδρων Κοινοτήτων) - ΑΔΑ: ΒΕ54ΩΕΤ-2ΟΞ
122/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής - ΑΔΑ: ΒΕ54ΩΕΤ-ΣΧΥ
123/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διάφορες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο [σημαιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, αναλωσίμων (μελάνια και τόνερ) για τα μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του Δήμου, αναλωσίμων (μελάνια και τόνερ) για τους εκτυπωτές του Δήμου, μηχανογραφημένου διπλογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του ταμείου]
124/2013 απόφαση

Έγκριση των συντασσόμενων τευχών της αριθ.28/2013 μελέτης, έγκριση διενέργειας με πρόχειρο διαγωνισμό και καταρτισμός όρων για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών Δήμου Κατερίνης (έτους 2013)» (αριθ. μελέτης 28/2013)  προϋπολογισμού  48.319,47  ευρώ  εκτός του ΦΠΑ
125/2013 απόφαση

Καταρτισμός των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Φύλαξη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2013» προϋπολογισμού 75.939,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ (13/2013 μελέτη)
126/2013 απόφαση

Καταρτισμός όρων διακήρυξης & έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων ετών 2013-2014» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.886.344,45 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.
127/2013 απόφαση

Συγκρότηση των επιτροπών: α) διενέργειας του διαγωνισμού της εργασίας «Φύλαξη Ακτών 2013» (αριθ. μελέτης 13/2013), β) αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της εργασίας «Φύλαξη Ακτών 2013» (αριθ. μελέτης 13/2013) και γ) διενέργειας διαγωνισμού της εργασίας «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών Δήμου Κατερίνης (έτους 2013)» (αριθ. μελέτης 28/2013) [σύμφωνα με το αριθ.πρωτ. 29266/29.04.2013 πρακτικό κλήρωσης]
128/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την επιβολή των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2013
129/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου οικονομικού έτους 2013
130/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Καρρά Θόδωρο (Α.Μ. 461) προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία απόδοσης μισθίου για την υπόθεση του Παπαδημητρίου Ανδρέα.
131/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Καρρά Θόδωρο (Α.Μ. 461) προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία απόδοσης μισθίου για την υπόθεση της Τσιγκαροπούλου Ελισάβετ.
132/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Καρρά Θόδωρο (Α.Μ. 461) προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία απόδοσης μισθίου για την υπόθεση του Φιλημέγκα Γεωργίου.
133/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Καρρά Θόδωρο (Α.Μ. 461) προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία απόδοσης μισθίου για την υπόθεση της «Μαρία Α. Γκριμούλα & ΣΙΑ Ε.Ε.».
134/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης Παντούλη Χαρίκλεια (Α.Μ. 437) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την απευθείας ανάθεση οικοπέδου στην Οικονομίκου Σουλτάνα του Ιωάννη, που βρίσκεται επί της οδού τέρμα Τσικοπούλου λόγω χρησικτησίας πάνω από 30 έτη, επειδή το ίδιο οικόπεδο διεκδικεί με αίτησή της και η Μπαλιάση Ελένη του Βασιλείου
135/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης Καρανίκου Μαρία (Α.Μ. 437) προκειμένου να αναλάβει την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης κυριότητας του αριθ.73 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Ν. Κεραμιδίου και τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών πράξεων αναφορικά με την απευθείας αγορά του ακινήτου με σκοπό την κατασκευή αντλιοστασίου και αρδευτικών δεξαμενών
136/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες του δήμου που σχετίζονται με ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και εκτελούνται με απευθείας ανάθεση Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες του δήμου που σχετίζονται με ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και εκτελούνται με απευθείας ανάθεση
137/2013 απόφαση

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο
138/2013 απόφαση

Έγκριση τευχών δημοπράτησης της αριθ.21/2013 μελέτης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Υφισταμένου Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δημοτικών Διαμερισμάτων α) Κορινού β) Πιερίων γ) Πέτρας δ) Ελαφίνας» προϋπολογισμού 48.780,48 ευρώ εκτός του ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό και καταρτισμός όρων του διαγωνισμού
139/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Συντήρηση Υφισταμένου Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δημοτικών Διαμερισμάτων α) Κορινού β) Πιερίων γ) Πέτρας δ) Ελαφίνας» προϋπολογισμού 48.780,48 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (21/2013 μελέτη) (σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.31409/14-05-2013 πρακτικό κλήρωσης)
140/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης» (8/2013 μελέτη)
141/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική 32.887,97 ευρώ και ολική 11.000,00 ευρώ) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων.
142/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.100,91 ευρώ για τοποθέτηση μίας κολώνας της ΔΕΗ με φωτιστικό σώμα στην οδό Κερασούντος τέρμα
143/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση συνολικού ποσού 719.127,93 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας  για το 2μηνο Ιανουάριο Φεβρουάριο 2013
144/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση συνολικού ποσού 771.998,72 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων α) ομογενών β) παιδικής προστασίας γ) στεγαστικής συνδρομής δ) αιμολυτικών ε) ΒΝΚ στ) κίνησης ζ) κωφαλαλίας η) παραπληγικών/τετραπληγικών ανασφάλιστων θ) παραπληγικών/τετραπληγικών δημοσίου ι) τυφλότητας 2μήνου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2013.
145/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου ΚΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από τη διαχείριση ποσού 1.100,91 € (για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε κολώνα της ΔΕΗ που βρίσκεται επί της Επισκόπου Ησαϊα και Περσεφόνης)
146/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Σαμαλή Ευγενία (Α.Μ. 344) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης για τα απαλλοτριούμενα τμήματα σε περίπτωση συνιδιοκτησίας
147/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης Περπερίδου Ελπίδα (Α.Μ.431) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης και για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας
148/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης Παπάζογλου Δήμητρα (Α.Μ.375) προκειμένου να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διεκδίκηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από οφειλέτες του Δήμου Κατερίνης ανεξαρτήτως ύψους του ποσού οφειλής τους
149/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Νατσιό Γιώργο (Α.Μ.249) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο μας σε υπόθεσή του
150/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνου Δημήτριο (Α.Μ.23765) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο μας σε υπόθεσή του
151/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Αναγνωστούδη Δημήτρη (Α.Μ.212) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο μας σε υποθέσεις του
152/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Νικολαϊδη Ηλία (Α.Μ. 241) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο μας σε υποθέσεις του
153/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο μας σε υποθέσεις του
154/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013
155/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής
156/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής (προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων)
157/2013 απόφαση

Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στις παραλίες του Δήμου Κατερίνης (Ολυμπιακή Ακτή, Κορινός και Παραλία)
158/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
159/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός παραλιακών ακτών Δήμου Κατερίνης (έτους 2013)» προϋπολογισμού 48.319,47 ευρώ εκτός Φ.Π.Α. (στον κ. Δούκα Ν. Κωνσταντίνο - Υπηρεσίες εργολάβου Καθαριότητας- με το συνολικό ποσό των 53.218,83 ευρώ)
160/2013 απόφαση

Έγκριση των πρακτικών (άγονου) διαγωνισμού της εργασίας «Φύλαξη Ακτών 2013» προϋπολογισμού 75.939,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ (13/2013 μελέτη) και επιλογή τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με απευθείας ανάθεση (παρ.1δ άρθρο 72 Ν.3852/2010)
161/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 23.646,20 ευρώ εκτός ΦΠΑ
162/2013 απόφαση

Κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  &  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  διενέργεια  ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 159.770,81 πλέον Φ.Π.Α. 36.747,29, ΣΥΝΟΛΟ 196.518,10 €
163/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 24.766,80 ευρώ εκτός ΦΠΑ  (σύμφωνα με το από 04-06-2013 πρακτικό κλήρωσης)
164/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης Παντούλη Χαρίκλεια (Α.Μ. 150) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπόθεση της Μαρίας συζύγου Κων/νου Νικοδέλλη.
165/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης Παντούλη Χαρίκλεια (Α.Μ. 150) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπόθεση του Αλχαζίδη Βασιλείου του Αναστασίου
166/2013 απόφαση

Έγκριση (16) πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας του Δήμου Κατερίνης (Ολυμπιακή Ακτή, Κορινός, Παραλία, Περίσταση και Καλλιθέα)
167/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων [Έκθεση 222 ΚΑΕ 80.8323.752 (οφειλές κεφαλαίων ΔΕΕΕΚ & ΟΛΥΜΠΟΣ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ) ποσό 20.005,00 ευρώ]
168/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κατερίνης και των νομικών προσώπων ετών 2013 – 2014» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.886.344,45 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. [οι προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες, έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού 30/7/2013 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 10:30 π.μ.]
169/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση Υφιστάμενου Αγροτικού  Οδικού Δικτύου Δημοτικών Διαμερισμάτων α) Κορινού β) Πιερίων, γ) Πέτρας, δ) Ελαφίνας» προϋπολογισμού 48.780,48 ευρώ εκτός Φ.Π.Α. (21/2013 μελέτη)
[Για τη Δημοτική Ενότητα Κορινού στον Φωτιάδη Δημήτριο με 13.950,00 ευρώ με Φ.Π.Α., Για τις Δημοτικές Ενότητες  Πιερίων, Πέτρας και Ελαφίνας στον Φωτιάδη Νικόλαο με 42. 300,00 ευρώ με Φ.Π.Α.]
170/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Ανάπλαση πεζοδρόμου Εκκλησίας και επικάλυψη τσιμενταύλακα στον οικισμό Ανδρομάχης» προϋπολογισμού 87.000,00 ευρώ  με αναθεώρηση και  Φ.Π.Α. (1/2013 μελέτη) στον Ε.Δ.Ε.  Φωτιάδη Νικόλαο  με το ποσό των 44.707.67 ευρώ με Φ.Π.Α
171/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών (άγονης) δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο άλσος της Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης 126,64 τ.μ. και εισήγηση για απευθείας εκμίσθωση από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 192 παρ.1 του Ν.3463/2006)
172/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την εργασία με τίτλο «Συντήρηση Αρδευτικού Δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων α) Πέτρας β) Ελαφίνας γ) Πιερίων» προϋπολογισμού 43.050,11 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (30/2013 μελέτη) σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 33690/22-05-2013 πρακτικό κλήρωσης
173/2013 απόφαση

Έγκριση των τευχών της αριθ.30/2013 μελέτης, έγκριση διενέργειας με πρόχειρο διαγωνισμό και καταρτισμός όρων για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων: α) Πέτρας β) Ελαφίνας γ) Πιερίων» (αριθ. μελέτης 30/2013)  προϋπολογισμού  35.000,00  ευρώ  εκτός του ΦΠΑ.
174/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.100,91 ευρώ για τοποθέτηση μίας κολώνας της ΔΕΗ με φωτιστικό σώμα στην Τ.Κ. Ρητίνης στην περιοχή Καψάλια.
175/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου από τη διαχείριση ποσού 552,50 ευρώ για την πληρωμή νέων αδειών κυκλοφορίας με τα στοιχεία του νέου δήμου των οχημάτων (επιβατικά – δίκυκλα) που ανήκουν στο Δήμο Κατερίνης
176/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Χρυσούλα Τσιρώνη (Α.Μ. 381) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη συνέχιση διαδικασίας για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημιώσεως προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων κατά τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με αποζημίωση φακέλων δημοτών
177/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132) προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου μετά τη 216/2013 διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης και να ασκήσει ανακοπή κατά της αριθ. 2228 β’ επαναληπτικής περίληψης με αριθ. 2199/2012 κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας για διενέργεια πλειστηριασμούΠαροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132) προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου μετά τη 216/2013 διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης και να ασκήσει ανακοπή κατά της αριθ. 2228 β’ επαναληπτικής περίληψης με αριθ. 2199/2012 κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας για διενέργεια πλειστηριασμού
178/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Ηλία Νικολαΐδη (ΑΜ 241) προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της αριθ. 45/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
179/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Ιωάννη Σαχινίδη (ΑΜ 151) προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της αριθ. 173/34/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
180/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Ευγενία Σαμαλή (Α.Μ. 344) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη συνέχιση διαδικασίας για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημιώσεως προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων κατά τις διατάξεις του Ν. 1337/1983
181/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κο Δημήτριο Αναγνωστούδη (Α.Μ. 212) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
182/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Χαρίκλεια Παντούλη (Α.Μ. 150) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για παραχώρηση δημοτικής οικοπεδικής έκτασης, ύστερα από το αίτημα της κ. Ευθυμίας Σανταλίδου – Μίχελς
183/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ. πρωτ. 84612/2012 και 35395/07-06-2013 απόφασης Δημάρχου σχετικά με παροχή εντολής σε δικηγόρο Αθηνών προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στην έφεση των: 1) Κλεοπάτρας Αναστασίου Δημάση και 2) Κλεομένη Κωνσταντίνου Δημάση κατά του Δήμου Κατερίνης και της αριθμ.351/2011 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
184/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΕΤ-1ΝΤ)
185/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από δαπάνες πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΕΤ-Τ5Χ)
186/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από δαπάνες πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΕΤ-Ι0Υ)
187/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών της διαδικασίας με απευθείας ανάθεση (άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010) για την εκτέλεση της εργασίας «Φύλαξη ακτών 2013» προϋπολογισμού 75.939,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ (13/2013 μελέτη)
188/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών «Προμήθειας συσσιτίων – τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κατερίνης, έτους 2013» προϋπολογισμού δαπάνης 194.410,18  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. [Στην εταιρία ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝ. – ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. αναθέτονται τα είδη 13, 14, 16, 22 και 24 με το συνολικό ποσό των 68.684,70 ευρώ με ΦΠΑ, Στον ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΡΟ αναθέτονται τα είδη 3 και 15 με το συνολικό ποσό των 5.988,49 ευρώ με ΦΠΑ, Στον ΤΣΕΛΙΟ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ αναθέτονται τα είδη 7, 9 και 20 με το συνολικό ποσό των 23.760,96 ευρώ με ΦΠΑ, Στην εταιρία Γ. ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ – Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. αναθέτονται τα είδη 4, 6 και 18 με το συνολικό ποσό των 27.053,66 ευρώ με ΦΠΑ, Στην εταιρία ΣΤΕΦΑΝΟΥ Κ. & Γ. Ε.Π.Ε. αναθέτονται τα είδη 8 και 19 με το συνολικό ποσό των 10.930,88 ευρώ με ΦΠΑ, την ομάδα 17. Ελαιόλαδο – Κατεψυγμένα ΔΗΚΕΔΗΚ στον κο Τσέλιο Β. Αθανάσιο με το ποσό των  9.667,15 ευρώ με ΦΠΑ και για τις λοιπές ομάδες απευθείας ανάθεση από Δ.Σ.]
189/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών (άγονου) διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων: α) Πέτρας β) Ελαφίνας γ) Πιερίων» (30/2013 μελέτη), προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., επανάληψη του διαγωνισμού καθότι δεν έφερε αποτέλεσμα και καταρτισμός των όρων δημοπράτησης του επαναληπτικού διαγωνισμού
190/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.79/2012 μελέτης του έργου «Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση της Τοπικής Κοινότητας Βρίας» προϋπολογισμού 12.000 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση και ανάθεση του έργου στην ΕΔΕ Ηλιάδου Ειρήνη.
191/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων (με ημερομηνίες 12/02/2013, 06.03.2013 και 23.04.2013 για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2013)
192/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή του υπαλλήλου ΚΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από διαχείριση ποσών (1.100,91 ευρώ + 1.100,91 ευρώ + 12.349,46 ευρώ) που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.
193/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Μαχρέμη Ιωάννη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 291,51 ευρώ για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες στην είσοδο της Παραλίας, επί της οδού Μακεδονίας
194/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 12.349,46 ευρώ για προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιας τριφασικής παροχής για τα καινούργια αποδυτήρια του γηπέδου της Τ.Κ. στα Καταλώνια
195/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Κωνσταντίνο Καραφουλίδη (ΑΜ 211), προκειμένου να ασχοληθεί με τη διεκδίκηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από οφειλέτες του Δήμου Κατερίνης ανεξαρτήτως ύψους οφειλής
196/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Δημήτριο Αναγνωστούδη (ΑΜ 212) για την εκπροσώπηση του Δήμου σε διάφορες υποθέσεις
197/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Δημήτριο Γρηγορόπουλο (ΑΜ 93) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε πολεοδομικά θέματα
198/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κ. Ευγενία Σαμαλή (ΑΜ 344) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε πολεοδομικό θέμα
199/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, Κοσμά Ιπποκράτη (ΑΜ 363) προκειμένου να αναλάβει το χειρισμό πολεοδομικής υπόθεσης
200/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Γιδαράκο Περικλή (ΑΜ 279) προκειμένου να εκπροσωπήσει το δήμο σε υπόθεσή του
201/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Νικολαϊδη Αχιλλέα (ΑΜ 132) προκειμένου να εκπροσωπήσει το δήμο σε υπόθεσή του
202/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για υποβολή προσφυγών κατά των αριθ.2995/13.05.13, και 4711/27.06.13 αποφάσεων Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης (ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006), εξουσιοδότηση του αντιδημάρχων κων Παναγιώτη Μπερεδήμα και Νικολάου Μπουρονίκου αντίστοιχα για την υπογραφή τους και την εκπροσώπηση του δήμου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (του κου Νικολαϊδη Αχιλλέα) για τις ως άνω προσφυγές.
203/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Κωνσταντίνο Καραφουλίδη (ΑΜ 211), προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με το χειρισμό υπόθεσης σχετικής με τη μίσθωση του αναψυκτηρίου στο Β.Κ. 341
204/2013 απόφαση

Έγκριση των αριθ.πρωτ.39511/25.06.13 (Δημήτριο Αναγνωστούδη) και 45127/21.06.13 (Αχιλλέα Νικολαϊδη) αποφάσεων δημάρχου με θέμα «παροχή εντολής σε δικηγόρο», σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010
205/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, Περπερίδου Ελπίδα (ΑΜ 431) προκειμένου να εισηγηθεί προς το δημοτικό συμβούλιο για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων
206/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΕΤ-66Ψ)
207/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από δαπάνες πάγιας προκαταβολής του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Νεοκαισάρειας (ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΕΤ-4ΥΣ σύνολο: 1122,55 ευρώ)
208/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού (επαναληπτικής) δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση αρδευτικού Δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων α) Πέτρας β) Ελαφίνας, γ) Πιερίων» προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ εκτός Φ.Π.Α. (30/2013 μελέτη)
209/2013 απόφαση

Εισήγηση - Έκθεση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  Εσόδων – Εξόδων Β τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
210/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 27/03/2013, για την οποία η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2013 (ποσό ανατροπής: 42.292,00 €)
211/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΕΤ-ΖΜΑ)
212/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων από δαπάνες πάγιας προκαταβολής προέδρων κοινοτήτων (τοπικών και δημοτικών) [Καλλιθέας, Βρύας, Τριλόφου, Ρητίνης]
213/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων από δαπάνες πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης (σύνολο: 2.953,09 ευρώ)
214/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμ/λιο για την επιβολή τελών που αφορούν στη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης, καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και των λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων για το έτος 2013.
215/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπ/σμού 405.000,00 € (η ομάδα 17 ανατίθεται στην εταιρία BRINX Α.Ε. και για τις λοιπές ομάδες θα γίνει επανάληψη του διαγωνισμού)
216/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 23.646,20 ευρώ εκτός ΦΠΑ [στην Αϊκου Γ. Μαρία (μοναδική συμμετέχουσα) με το ποσό των 23.542,20 ευρώ (19.140,00 ευρώ + 4.402,2 ΦΠΑ)]
217/2013 απόφαση

Έγκριση του από 12.06.2013 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» (τα δικαιολογητικά της αναδόχου ένωσης εταιριών INFOTRIP AE – AMCO ABEE γίνονται αποδεκτά)
218/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.
Δεμερτζή Μαρίκα, ποσό 645.103,46 ευρώ για επίδομα βαριάς αναπηρίας Μαρτίου Απριλίου 2013.
219/2013 απόφαση Ο.Ε.

Στραβογιάννη Αθηνά, ποσό 781.842,21 ευρώ για λοιπά προνοιακά επιδόματα Μαρτίου Απριλίου 2013.
220/2013 απόφαση

Μαχρέμης Ιωάννης, ποσό 291,51 ευρώ για υπηρεσία από ΔΕΔΔΗΕ
221/2013 απόφαση

Αντωνοπούλου Μαρία, ποσό 2.000 ευρώ για τεχνικό έλεγχο δημοτικών οχημάτων (ΚΤΕΟ)
222/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός τoυ υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 125,10 ευρώ που απαιτείται για την τοποθέτηση μιας προσωρινής τριφασικής παροχής Νο3 στην Τοπική Κοινότητα Κούκου για τις εκδηλώσεις του τοπικού συλλόγου
223/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός τoυ υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 291,51 ευρώ που απαιτείται για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο δρόμο Κατερινόσκαλα – Παραλία.
224/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός τoυ υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 109,18 ευρώ που απαιτείται για την τοποθέτηση μιας προσωρινής τριφασικής παροχής Νο2 στην πλατεία Ν. Χράνης.
225/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Αντωνοπούλου Μαρίας ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 3.316,27 ευρώ που απαιτείται για την πληρωμή των ετήσιων τελών χρήσης των μηχανημάτων έργου που ανήκουν στο Δήμο Κατερίνης
226/2013 απόφαση

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.
Νικολαϊδης Αχιλλέας για αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ανακοπής κατά της αριθ.653/2010 διαταγής πληρωμής.
227/2013 απόφαση Ο.Ε.

Σαχινίδης Ιωάννης για κατάθεση υπομνήματος κατά την προκαταρκτική εξέταση για την ποινική υπόθεση Σ. Ζουρνατσίδη (1 Αυγούστου 2013 κατόπιν παραγγελίας Εισαγγελέως Κατερίνης)
228/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κο Τόνα Θεόδωρο (Α.Μ. 323) για άσκηση αίτησης ανάκλησης του Δήμου Κατερίνης στο VII αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της απόφασης με αριθ.πράξης 0118/23-04-2013.
229/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Καρρά Θεόδωρο προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την υλοποίηση του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
230/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ. 132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την υπόθεση της εκμίσθωσης του περιπτέρου του Καπέτα Ευάγγελου του Θωμά -που βρίσκεται στην οδό 19ης Μαΐου (πλευρά Παιδικού Σταθμού) στην Κατερίνη- στη Συροπούλου Αθανασία του Θωμά
231/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 561,67 ευρώ, για επαύξηση ισχύος από τριφασική παροχή Νο  2 σε  τριφασική παροχή Νο  3 ενόψει των εκδηλώσεων του τοπικού Συλλόγου Παναγία Σουμελά
232/2013 απόφαση

Ορισμός δικαστικών επιμελητών για επίδοση κατασχετηρίων σε οφειλέτες του Δήμου Κατερίνης.
233/2013 απόφαση

Κατάρτιση επικαιροποιημένου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) και υποβολή του για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο.
234/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΩΕΤ-ΘΓΔ)
235/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων της «Προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 66.651,79 ευρώ με Φ.Π.Α. (με πρόχειρο διαγωνισμό)
236/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισμού (άγονου) για την εκμίσθωση αιγιαλού – παραλίας στον οικισμό Ολυμπιακής Ακτής (νότια του οικισμού) για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
237/2013 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Συμπλήρωση υπαρχόντων κτηματολογίων απαλλοτρίωσης Περιφερειακής οδού Κατερίνης» στο μελετητή Βασίλειο Ταβαντζή με το ποσό των 14.988,00 ευρώ
238/2013 απόφαση

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.
Νικολαϊδης Αχιλλέας για γνωμοδότηση σχετικά με την υπόθεση του μισθωτή (δημοτικού αναψυκτηρίου στην Καλλιθέα) Μελετίδη Κων/νου (παράβαση του άρθρου 7 της σύμβασης)
239/2013 απόφαση

Νικολαϊδης Αχιλλέας για να συντάξει, υπογράψει ως πληρεξούσιος του Δήμου και επιδώσει εξώδικη όχληση στον μισθωτή Μελετίδη Κων/νο για να καταβάλλει τα μισθώματα εντός της νόμιμης προθεσμίας
240/2013 απόφαση

Νικολαϊδης Αχιλλέας για να συντάξει, υπογράψει ως πληρεξούσιος του Δήμου και επιδώσει εξώδικη όχληση στον μισθωτή (Ζιώγα) δημοτικού ακινήτου (παντοπωλείου) στις Εργατικές Κατοικίες Π. Κεραμιδίου για να καταβάλλει τα μισθώματα εντός της νόμιμης προθεσμίας
241/2013 απόφαση

Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Κορινού» προϋπ/σμού 38.364,50 Ευρώ  με Φ.Π.Α. (Αριθ. Μελ. 48/2013)
242/2013 απόφαση

Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» προϋπ/σμού 23.201,21 Ευρώ  με Φ.Π.Α. (Αριθ. Μελ. 50/2013)
243/2013 απόφαση

Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπ/σμού 265.000,00 Ευρώ  με Φ.Π.Α. (Αριθ. Μελ. 57/2013)
244/2013 απόφαση

Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» προϋπ/σμού 64.500,00 Ευρώ  με Φ.Π.Α. (Αριθ. Μελ. 58/2013)
245/2013 απόφαση

Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» προϋπ/σμού 106.000,00 Ευρώ  με Φ.Π.Α. (Αριθ. Μελ. 62/2013)
246/2013 απόφαση

Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» προϋπ/σμού 137.500,00 Ευρώ  με Φ.Π.Α. (Αριθ. Μελ. 56/2013)
247/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης (ποσό ανατροπής: 40.900,00 από τον ΚΑΕ 25. 7336. 803)
248/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κατερίνης και των ΝΠ του ετών 2013 -2014» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.886.344,45 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.
[Αναθέτει: 1. την προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης στον ΤΣΙΟΝΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟ με το ποσό των 1.349.765,10 €  με ΦΠΑ, 2. την προμήθεια υγρών καυσίμων ΟΠΠΑΠ στην ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α & Β, ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΡΑΓΙΑ) Μ. Ο.Ε. με το ποσό των 227.156,40 €  με ΦΠΑ, 3. την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης για τα Γυμνάσια και Λύκεια πλησίον κέντρου στον ΜΑΛΕΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ με το ποσό των 239.112,00  ευρώ με ΦΠΑ, 4. την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης για τα Γυμνάσια και Λύκεια της περιφέρειας στην ΚΑΚΑΝΗΣ Κ. – ΣΑΠΙΔΟΥ ΕΡ. Ο.Ε.  με το ποσό των 225.828,00 ευρώ  με ΦΠΑ, 5. την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης για τα δημοτικά σχολεία της Δ. Ε. Κατερίνης στην ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α & Β, ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΡΑΓΙΑ) Μ. Ο.Ε. με το ποσό των  305.532,00 €  με ΦΠΑ, 6. την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης για τα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Κορινού και της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας στον ΜΑΛΕΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ με το ποσό των 78.375,60 € με ΦΠΑ, 7. την προμήθεια λιπαντικών Δήμου Κατερίνης στον κ. ΚΑΡΟΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ σύνολο 48.716,61€  με ΦΠΑ και για τις υποομάδες της γενικής ομάδας Ι.ΚΑΥΣΙΜΑ για τις οποίες απέβη άγονος ο διαγωνισμός, τη διενέργεια της προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης]
249/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δήμου Κατερίνης και των Νομικών του Προσώπων» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 196.518,10 ευρώ με ΦΠΑ [Αναθέτει όλη την προμήθεια στην εταιρία «Ολοκληρωμένα Συστήματα Καθαρισμού ΑΒΕΕ»]
250/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΗΩΕΤ-Χ2Ν)
251/2013 απόφαση

Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης και προέδρων κοινοτήτων (δημοτικών και τοπικών) έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΗΩΕΤ-ΘΟΟ)
252/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.
Καγιάς Παναγιώτης από διαχείριση ποσού 561,67 ευρώ (για εργασία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
253/2013 απόφαση

Καγιάς Παναγιώτης από διαχείριση ποσού 125,10 ευρώ (για εργασία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
254/2013 απόφαση

Καγιάς Παναγιώτης από διαχείριση ποσού 109,18 ευρώ (για εργασία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
255/2013 απόφαση

Αντωνοπούλου Μαρία από διαχείριση ποσού 3.316,27 ευρώ (για τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου)
256/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης κο Σαχινίδη Ιωάννη (Α.Μ.151) προκειμένου να ασκηθούν οι νόμιμες ενέργειες παραιτήσεως του Δήμου Κατερίνης εκ των δικογράφων εφέσεως κατά των αριθ.545 και 546/2010 δικαστικών αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
257/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Περπερίδου Ελπίδα (Α.Μ.431) προκειμένου να εισηγηθεί προς το δημοτικό συμβούλιο για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων
258/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Σαμαλή Ευγενία (Α.Μ.344) προκειμένου να αναλάβει υποθέσεις της Δ/νσης Πολεοδομίας του δήμου μας
259/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αναγνωστούδη Δημήτριο (Α.Μ.212) προκειμένου να αναλάβει υπόθεση της Δ/νσης Πολεοδομίας του δήμου μας (ιδιοκτησιακό καθεστώς φακέλου με αριθ.45 Δίου Ολύμπου)
260/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Καραφουλίδη Κών/νο (Α.Μ.211) για την αγωγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, του Καλογιαννίδη Κοσμά κατά του Δήμου Κατερίνης
261/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Γρηγορόπουλο Δημήτριο (Α.Μ.93) για να εξετάσει τη διαδικασία ανάκλησης ή άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και να συντάξει τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις προκειμένου να εκδοθεί η ανάλογη απόφαση για ιδιοκτησίες Γαβριέλλας  Πηλίδη, Ιωάννη Παυλίδη, Σαλασίδη Κων. και Ελ. και λοιπών
262/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.πρωτ.58160/02.08.2013 απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010) για παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ. 132) για να παραστεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και να εκπροσωπήσει το Δήμο σε διάφορες υποθέσεις.
263/2013 απόφαση

Καταρτισμός όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» προϋπολογισμού 205.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ (αριθ.4/2011 επικαιροποιημένη μελέτη)
264/2013 απόφαση

Μερική ανατροπή της δέσμευσης ποσού 24.600,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 30.7326.872 (είχε ψηφιστεί ποσό 101.000,00 ευρώ)
265/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Δάφνης Μπατσαρά ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.000 ευρώ για πληρωμή παραβόλου προκειμένου να υποβάλει ένσταση ο Δήμος κατά του περιεχομένου αναρτηθεισών δασικών χαρτών δημοτικών εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές.
266/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013.
267/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (τακτικού υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη) για τη διαχείριση ποσού (350 ευρώ) που απαιτείται για εγκατάσταση (εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) προσωρινής 3φασικής παροχής φωτισμού Νο2 για πολιτιστικές εκδηλώσεις (ετήσιο λαϊκό πανηγύρι στο δημοτικό σχολείο Γανόχωρας)
268/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.244/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπ/σμού 265.000,00 Ευρώ  με Φ.Π.Α. (Αριθ. Μελ. 57/2013) (λόγω διόρθωσης στον προϋπολογισμό όσον αφορά τις απολογιστικές εργασίες) και καταρτισμός των όρων εκ νέου.
269/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.245/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» προϋπ/σμού 64.500,00 Ευρώ  με Φ.Π.Α. (Αριθ. Μελ. 58/2013) (λόγω διόρθωσης στον προϋπολογισμό όσον αφορά τις απολογιστικές εργασίες) και καταρτισμός των όρων εκ νέου.
270/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης» προϋπολογισμού 23.083,84 ευρώ εκτός ΦΠΑ (8/2013 μελέτη) [στην ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. με το ποσό των 27.461,23 ευρώ]
271/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο [Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177329] προϋπολογισμού 64.987,05 ευρώ με ΦΠΑ (21/2012 μελέτη)
[1. τις ομάδες Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ και Β ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ στην CAL TEXNIKH ABEE με το συνολικό ποσό των 18.470,91 ευρώ με ΦΠΑ (15.199,11+3.271,80), 2. την ομάδα Γ ΕΠΙΠΛΑ στην ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ με το ποσό των 10.244,05 ευρώ με ΦΠΑ  και 3. την ομάδα Δ ΒΙΒΛΙΑ στην Χ. & Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε. (Ιδεατό) με το ποσό των 10.506,64 ευρώ με ΦΠΑ διότι η προσφορά της τηρεί τις προδιαγραφές και είναι μικρότερη του προϋπολογισμού]
272/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου split unit και αεροκουρτίνας για τον Δήμο Κατερίνης έτους 2013», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 67/2013) [ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΩΕΤ-Φ7Γ]
273/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 339,23 ευρώ, για την κάλυψη ηλεκτροδότησης παροχής Νο 5 στο χώρο της εμποροπανήγυρης
274/2013 απόφαση

Καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) (61/2013 μελέτη)
275/2013 απόφαση


Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»
[η ανάθεση γίνεται ως εξής:
Α/Α ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ    ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ €
A1. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  Σαββίδης Οδ. Κων/νος    8.896,59
A2. ΕΝΤΥΠΑ (ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ)  Τσιουπλής Άρης 2.706,00
A3. ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  «COPYGRAFF A.E.» 14.792,28
Α4. ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Σαββίδης Οδ. Κων/νος 2.721,38
Α5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ Σαββίδης Οδ. Κων/νος 806,88
A7. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.» 6.539,79
B1. ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΓΡΑΦΙΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    «ΑΦΟΙ ΑΣΑΡΙΔΗ Ο.Ε.» 2.457,05
B2. ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  «COPYGRAFF A.E.» 5.410,42
Β4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Δ.Τσιμπραηλίδης – Κ.Παπακωνσταντίνου Ο.Ε.»    10.479,60

Για τις υποομάδες Α6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ και Β3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΔΙΣΚΕΤΕΣ, CD, ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που δεν υποβλήθηκαν προσφορές, η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δηλαδή προσφυγή στο άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007]
276/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Τσιρώνη Χρυσούλα (Α.Μ.381) προκειμένου να εισηγηθεί προς το δημοτικό συμβούλιο για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων (φάκελος: Χάρτμαν Αναστασία)
277/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να ασκηθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες παραίτησης του Δήμου Κατερίνης από τα ένδικα μέσα που έχουν ασκηθεί κατά της αριθ.45/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης που αφορά τη διαταγή πληρωμής της εταιρίας ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Ο.Ε.
278/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 [Προμήθεια χημικών για τη συντήρηση των σιντριβανιών της πόλης 2013: 2.323,47 ευρώ και Επισκευή (παρελκόμενου) καταστροφέα για ελκυστήρα NEW HOLLAND 162,2 hp που χρησιμοποιήθηκε για πυροπροστασία: 976,62 ευρώ]
279/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2013 [συνολικό ποσό ψήφισης: 2424,8 ευρώ]
280/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2013 [για τις Δ.Κ. Κατερίνης 1280 ευρώ, Καλλιθέας 230,00 ευρώ και Κορινού 400.00 ευρώ και για τις Τ.Κ. Τριλόφου 555,50 ευρώ, Ρητίνης 990,00 ευρώ, Βρύας 487,02 ευρώ, Λαγόραχης 738.00 ευρώ, Νεοκαισάρειας 239,49 ευρώ και Αγίου Δημητρίου 700,00 ευρώ]
281/2013 απόφαση

Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014  σύμφωνα με την εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου και αποστολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.
282/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013 (συνολικό ποσό ψήφισης: 221.586 ευρώ)
283/2013 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης “Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τ.Κ. Λόφου, Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. Μοσχοχωρίου και Τ.Κ. Μηλιάς Δ.Ε. Πέτρας» [στον Σαμαρά Δανιήλ τα Υδραυλικά (13) με 15.100 ευρώ και στον Θεοφιλογιαννάκη Γιώργο τα Η/Μ (9) με 3.500 ευρώ, δηλαδή συνολικά: 22.878,00 ευρώ με ΦΠΑ]
284/2013 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τ.Κ. Καταλωνίων και Τ.Κ. Δ.Ε. Ελαφίνας» [στον Βασιλειάδη Μιχαήλ τα Υδραυλικά (13) με 15.100 ευρώ, στον Κοτσαϊλίδη Συμεών τα Γεωλογικά (20) + τα γεωτεχνικά (21) με 9.400 + 15.100 ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά: 48.708,00 ευρώ με ΦΠΑ]
285/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας φαρμακευτικού και τεχνολογικού υλικού για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης.
286/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στον Οικισμό Ράχης της Δημοτικής Κοινότητας Λόφου για τη στέγαση αγροτικού ιατρείου (στον Ντούρο Ιωάννη με 150 ευρώ /μήνα)
287/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚΟΡΙΝΟΥ» (48/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 38.364,50 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) [στον ΕΔΕ Ελευθεριάδη Αναστάσιο με 37.213,53 ευρώ με ΦΠΑ]
288/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας ΠΙΕΡΙΩΝ» (50/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 23.201,21 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) [στον ΕΔΕ Τσιαργαλή Αθανάσιο με 22.505,17 ευρώ με ΦΠΑ]
289/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας ΕΛΑΦΙΝΑΣ» (58/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 64.500,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) [στον ΕΔΕ Πλιάτσιο Νικόλαο με 52.890,00 ευρώ με ΦΠΑ]
290/2013 απόφαση

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (Μαρία Αντωνοπούλου – τακτική υπάλληλος του δήμου) για τη διαχείριση ποσού 1.000 ευρώ που απαιτείται για πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ.
291/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.
ΔΑΦΝΗ ΜΠΑΤΣΑΡΑ απαλλάσσεται για τα 2.000 ευρώ που απαιτήθηκαν για πληρωμή παραβόλου ένστασης κατά αναρτηθεισών δασικών χαρτών δημοτικών εκτάσεων
292/2013 απόφαση

ΜΑΡΙΚΑ ΔΕΜΕΡΤΖΗ απαλλάσσεται για τα 701.453,91 ευρώ που απαιτήθηκαν για επίδομα βαριάς αναπηρίας 2μήνου Μαΐου – Ιουνίου 2013
293/2013 απόφαση

ΑΘΗΝΑ ΣΤΡΑΒΟΓΙΑΝΝΗ απαλλάσσεται για τα 838.195,75 ευρώ που απαιτήθηκαν για επίδομα Β.Ν.Κ., τυφλότητας, κωφαλαλίας κλπ 2μήνου Μαΐου – Ιουνίου 2013
294/2013 απόφαση

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.
Γρηγορόπουλος Δημήτριος για να διερευνήσει ιδιοκτησιακό καθεστώς της ιδιοκτησίας κ.κ. 054217 στο Ο.Τ.641 της Π.Ε. επέκτασης Καπνικού Σταθμού + να γνωμοδοτήσει αν μπορεί ο αρμόδιος για κύρωση πράξεων εφαρμογής (Πριφερειαάρχης Κεντρ. Μακεδ.) να κυρώσει με αναδρομική ισχύ την πράξη εφαρμογής Π.Ε. Καπνικού Σταθμού επέκτασης
295/2013 απόφαση

Κοσμάς Ιπποκράτης για εκπροσώπηση του Δήμου στην αγωγή αποζημίωσης του Παναγιώτη και της Αικατερίνης Γραμματικοπούλου κατά του Δήμου.
296/2013 απόφαση

Μαπεντζίδης Γρηγόρης για διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αγροτεμαχίων που καταλήφθηκαν από τα νερά του φράγματος Εξοχής.
297/2013 απόφαση

Νικολαϊδης Αχιλλέας για κατάθεση αίτησης αναστολής κατά του από 02.09.2013 κατασχετηρίου του Δημητρίου Καρκάνη κατά του Δήμου.
298/2013 απόφαση

Τσιρώνη Χρύσα για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για Μυστρίδη Αχιλλέα Ο.Τ.410-410Β, Σιδηροδρομικός Σταθμός
299/2013 απόφαση

Αναγνωστούδης Δημήτρης για να εξετάσει τίτλο ιδιοκτησίας με κ.κ.039802 του Λάζαρου Μέγα του Γεωργίου
300/2013 απόφαση

Μίγκος Βασίλειος για να γνωμοδοτήσει για υπόθεση Κορωνίδη Σταύρου περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών του.
301/2013απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩΕΤ-ΝΨΤ)
302/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2013 (για τις κοινότητες Κατερίνης, Βρίας, Μοσχοποτάμου, Φωτεινών, Ρητίνης, Λαγόραχης και Κορινού, ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩΕΤ-ΣΙ2)
303/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2013 (σύνολο: 1634,77 ευρώ, ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩΕΤ-Ω2Τ)
304/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στον δικηγόρο κ. Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) για γνωμοδότηση λόγω απόκλισης δεδικασμένων και καταγεγραμμένων υποχρεώσεων του Δήμου Κατερίνης
305/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για α) άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά διαταγών πληρωμής, β) παραίτηση ή μη από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα και από εκτελεστική διαδικασία κατά διαταγών πληρωμής και γ) παραίτηση ή μη από ασκηθείσα έφεση κατά δικαστικής απόφασης
306/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Γρηγορόπουλο Δημήτριο (Α.Μ.93) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για υπόθεση της Δ/νσης Πολεοδομίας του δήμου μας
307/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.πρωτ.69643/10.09.2013 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Παροχή εντολής σε δικηγόρο» (σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010) [στο Δικηγόρο Κατερίνης, Αχιλλέα Νικολαϊδη (Α.Μ. 132)]
308/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Γιδαράκο Περικλή (Α.Μ.279) προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης και να γνωμοδοτήσει για υποθέσεις του δήμου μας
309/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστηρίων για διάφορες υποθέσεις του δήμου μας
310/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αναγνωστούδη Δημήτριο (Α.Μ.212) προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστηρίων για διάφορες υποθέσεις του δήμου μας
311/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του διεθνούς ανοιχτού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την εργασία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 365.025,00 ευρώ με ΦΠΑ (για τις ομάδες 1-16 και 18 για τις οποίες ο διαγωνισμός απέβη άγονος)
312/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 90,62 ευρώ, για την κάλυψη ηλεκτροδότησης παροχής Νο 5 στο χώρο της εμποροπανήγυρης (για τη λειτουργία της εμποροβιοτεχνικής έκθεσης)
313/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 20,65 ευρώ, για επανασύνδεση μόνιμης παροχής που βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη Κορινού
314/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Κωνσταντινιάς Τσιλέμου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 246,00 ευρώ (+ προμήθεια Τράπεζας), για χορήγηση αμοιβής σε ελεγκτή δόμησης στο πλαίσιο του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του Κέντρου Διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθ.μελέτης 32/2012) με κωδικό MIS 374880
315/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να καταθέσει αίτηση αναστολής κατά του από 02.09.2013 κατασχετηρίου (σε κάθε αρμόδιο δικαστήριο και κάθε αρχή) του Γεωργίου Νικοδέλλη του Κωνσταντίνου κατά του ΟΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
316/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 732/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
317/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 και διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2013
318/2013 απόφαση

Σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.3852/2010
319/2013 απόφαση

Απόφαση για μη άσκηση ενδίκων μέσων και για παραίτηση από ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά διαταγών πληρωμής και κατά δικαστικών αποφάσεων  και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα  (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις ανωτέρω σχετικές ενέργειες
320/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013 (4.700,00 ευρώ για Προμήθεια ενός υπολογιστή Tablet με ενσωματωμένο GPS και τα σχετικά παρελκόμενα για εργασία υπαίθρου για κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και 373,00 ευρώ για Αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή για το κατάστημα: Αναψυκτήριο στην Παλαιοπαναγιά Ρητίνης)
321/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (Λόφου: 2.037,54 ευρώ, Ρητίνης: 990,00 ευρώ και Νεοκαισάρειας: 1.159,85 ευρώ) έτους 2013
322/2013 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.2/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του δήμου» (ορίζεται υπόλογος και η Μεταξία Καλέση για Αιματολογικά νοσήματα, απροστάτευτα παιδιά, ομογενείς – πρόσφυγες, εγκεφαλικής παράλυσης, στεγαστικής συνδρομής)
323/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα ΚΟΥΚΟΥ» (4/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 205.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και ανάθεση στον ΕΔΕ Μπέη Ιωάννη με 194.749,96 ευρώ με ΦΠΑ
324/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» (61/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και ανάθεση στον ΕΔΕ Μηντζιαρίδη Μάνο με 60.139,99 ευρώ με ΦΠΑ
325/2013 απόφαση

Απόρριψη της ένστασης της CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά του πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του διεθνούς διαγωνισμού της «προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης σχολείων της πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» (1/2012 μελέτη), σύμφωνα με την από 24.09.2013 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ.
326/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης Καρανίκου Μαρία (Α.Μ. 437) προκειμένου να αναλάβει τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης τμήματος συνολικού εμβαδού 1.400 τ.μ. εκ του με αριθμό 78 αγροτεμαχίου  διανομής του 1931 στο αγρόκτημα της Νεοκαισάρειας, ιδιοκτησίας κληρονόμων Τσακπουνίδη Κων/νου, για την κατασκευή δεξαμενής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου «Εκσυγχρονισμός και Ανακαίνιση Αρδευτικών Δικτύων Δ. Κατερίνης Ν.Πιερίας».
327/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για υποβολή προσφυγής κατά των αριθ.77-86 και 173-183/2013 αποφάσεων του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης, εξουσιοδότηση του αντιδημάρχου κου Γκουγκουρέλα Χρήστου για την υπογραφή της και την εκπροσώπηση του δήμου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (του κου Ξαφόπουλου Αλέξανδρου) για την ως άνω προσφυγή
328/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Σαμαλή Ευγενία (Α.Μ.344) προκειμένου να εξετάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς ιδιοκτησιών στην Π.Ε. Ευαγγελικών Νέας Ζωής, για να προχωρήσει η διαδικασία της αποζημίωσης
329/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Τσιρώνη Χρυσούλα (Α.Μ.381) προκειμένου να εισηγηθεί προς το δημοτικό συμβούλιο για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων
330/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.πρωτ.72259/27.09.2013 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Παροχή εντολής σε δικηγόρο (κο Νικολαϊδη Αχιλλέα)» (σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010)
331/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστηρίων για υποθέσεις του δήμου μας
332/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (Α.Μ.212) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης κατά τη δικάσιμο της 19ης.11.2013 ή σε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο για την κλήση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης του Παντελή Αρμεντσούδη του Γεωργίου και της Παρασκευής κατά του Δήμου Κατερίνης
333/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης.
334/2013 απόφαση

Απόφαση για μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ.732/2013 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κατερίνης και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες
335/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.361/2013 απόφασης Ο.Ε. και παροχή εκ νέου εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Ηλία (Α.Μ.241) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσε ο κ. Γεώργιος Κατασκόρδας κατά του πρώην Δήμου Παραλίας, η οποία θα εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης στη συνεδρίαση της 1ης/10/2013 ή σε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο
336/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την υπόθεση της εκμίσθωσης του περιπτέρου της Μιχάλη Γλυκερίας του Χαράλαμπου -που βρίσκεται στην οδό Νίκης και Β. Παύλου γωνία (στην Παραλία Κατερίνης)- στον Χρυσίδη Νικόλαο του Ιωάννη
337/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικαστική επιμελήτρια κα Δήμητρα Μαυρίδου προκειμένου να επιδώσει κατασχετήρια έγγραφα σε τράπεζες
338/2013 απόφαση

Ψήφιση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013 [91.659,60 ευρώ (ΕΑΔ: 721) από τον ΚΑ 30.6233.01 «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας (μελ.56/2010)»]
339/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ6ΩΕΤ-02Δ)
340/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών (390,00 ευρώ) πάγιας προκαταβολής προέδρου δημοτικής κοινότητας (Σβορώνου) έτους 2013
341/2013 απόφαση

Κατάρτιση έκθεσης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κατερίνης έτους 2012. (σύνολο εσόδων=σύνολο εξόδων=118.369.781,94 ευρώ)
342/2013 απόφαση

Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης 2012 (1-1-2012 ως 31-12-2012) Δήμου Κατερίνης
343/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.55/2013 μελέτης του έργου «Διάνοιξη – διαμόρφωση αγροτικής οδού στη θέση ‘Συκιά’ της Τοπικής Κοινότητας Ρητίνης» προϋπολογισμού 12.000 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση και ανάθεση του έργου στον Αρεταίο Κουτλουμπάση
344/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κυβόλιθων και άμμου για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στο Σ.Σ. Κατερίνης» προϋπ/σμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.  (79/2013 μελέτη)
345/2013 απόφαση

Καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την εκμίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Κορινού Δήμου Κατερίνης (ύστερα από την αριθ. 487/2013 Απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης εκμίσθωσης)
346/2013 απόφαση

Έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή του υπαλλήλου ΚΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από διαχείριση ποσών 291,51 + 20,65 + 12.349,46 ευρώ που απαιτήθηκαν για διάφορες εργασίες από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
347/2013 απόφαση

Έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή του υπαλλήλου ΚΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από διαχείριση ποσών 90,62 + 339,23 + 126,83 ευρώ που απαιτήθηκαν για διάφορες εργασίες από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
348/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των αριθ.: 1)798/2013 (αιτών Τοψικιώτης Χρήστος του Δημητρίου), 2)799/2013 (αιτών Οφίδης Συμεών του Χρήστου) και 3) 805/2013 (αιτών Κωνσταντίνου Ευτ. Αρβανίτη) διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης κατά του Δήμου Κατερίνης
349/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της Γ’ επαναληπτικής περίληψης της με αριθ. 2199/2012 κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας για διενέργεια πλειστηριασμού που θα πραγματοποιηθεί στις 13-11-2013 στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης με επίσπευση των 1) Ευμορφίας Σταυρίδου του Θωμά, 2) Ιωάννη Ποικιλίδη του Νικολάου 3) Ουρανίας Λαζαρίδου του Ισαάκ 4) Παναγιώτας Κυρμανίδου του Νικολάου κατοίκων Κατερίνης και 5) Βηθλεέμ Κίτσιου του Νικολάου, κατοίκου Παραλίας Πιερίας
350/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την με σκοπό  τη νομική διερεύνηση για  τη διεκδίκηση εσόδων που τυχόν θα προκύψουν από την αναδρομικότητα επιβολής των τελών διέλευσης, τέλους χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, (Μετά από την αριθ. 533/2013 απόφαση του Δ.Σ.).
351/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Γρηγορόπουλο Δημήτριο (Α.Μ.93) για τη διερεύνηση ύπαρξης ή μη αμετάκλητης απόφασης δικαστηρίου για αυθαίρετο κτίσμα ιδιοκτησίας, Αφων Κατσαρού στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 7 στην Κατερίνη.
352/2013 απόφαση

Απόφαση για μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των αριθ.762/2013. 765/2013 και 745/2013  διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες.
353/2013 απόφαση

Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2013 (σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας).
354/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων (συνολικό ποσό ανατροπής: 22.000,00 ευρώ)
355/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013 (συνολικό ποσό ψήφισης: 277.755,09 ευρώ)
356/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2013 (για τις Δ.Κ. Κατερίνης: 799,75 ευρώ, Σβορώνου: 390,00 ευρώ και Λόφου: 147,60 ευρώ  και για τις Τ.Κ. Ρητίνης: 990,00 ευρώ, Βρίας: 999.89 ευρώ, Ελάφου: 1066,33 ευρώ και Π. Κεραμιδίου: 982,64 ευρώ)
357/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013 (συνολικό ποσό ψήφισης: 2.065,84 ευρώ)
358/2013 απόφαση

Απόρριψη της ένστασης κατά του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου split unit και αεροκουρτίνας για τον Δήμο Κατερίνης έτους 2013» (67/2013 μελέτη), σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης).
359/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων κ.λ.π.
360/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης
361/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
362/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών τέλεσης πολιτικών γάμων
363/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών καθαριότητας –φωτισμού και φόρου άρθρου 10 του Ν. 1080/80  στο Δήμο Κατερίνης
364/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων στο Δήμο Κατερίνης.
365/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
366/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστή Τ.Α.Π. και τιμής ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων στο Δήμο Κατερίνης
367/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων  στο Δήμο Κατερίνης
368/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και τεχνολογικού υλικού για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης» (64/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 21.551,34 ευρώ (εκτός ΦΠΑ) και ανάθεση της προμήθειας στη ΛΙΜΠΑΝΟΒΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με το ποσό των 24.572,55 ευρώ με ΦΠΑ
369/2013 απόφαση

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία τμήματος έκτασης 4.000 τμ του αριθ.5198 δημοτικού αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος  Κατερίνης , με σκοπό την εγκατάσταση και χρήση ποιμνιοστασίου, ύστερα από την αριθ.551/2013 απόφαση Δ.Σ.)
370/2013 απόφαση

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία τμήματος έκτασης 4.000 τμ του αριθ.5198 δημοτικού αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος  Κατερίνης , με σκοπό την εγκατάσταση και χρήση ποιμνιοστασίου, ύστερα από την αριθ.552/2013 απόφαση Δ.Σ.)
371/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός τoυ υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 291,51 ευρώ που απαιτείται για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ που βρίσκονται στον πίσω δρόμο από το Κέντρο Διασκέδασης Γάμων «ΑΡΙΑ»
372/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση συνολικού ποσού 586.165,45 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας  για το 2μηνο Ιούλιο Αύγουστο 2013
373/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση συνολικού ποσού 763.171,13 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων α) ομογενών β) παιδικής προστασίας γ) στεγαστικής συνδρομής δ) αιμολυτικών ε) ΒΝΚ στ) κίνησης ζ) κωφαλαλίας η) παραπληγικών/τετραπληγικών ανασφάλιστων θ) παραπληγικών/τετραπληγικών δημοσίου ι) τυφλότητας 2μήνου Ιουλίου Αυγούστου 2013
374/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Κωνσταντινιάς Τσιλέμου από τη διαχείριση ποσού 246 ευρώ για χορήγηση αμοιβής σε ελεγκτή δόμησης στο πλαίσιο του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του Κέντρου Διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθ.μελέτης 32/2012) με κωδικό MIS 374880.
375/2013 απόφαση

Ανάκληση της 79/2013 απόφασης Ο.Ε. και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Κωνσταντίνο Καραφουλίδη (Α.Μ.211) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα οικοπέδων στον α) Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Κατερίνης και β) Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Ν. Χράνης Πιερίας.
376/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Καραφουλίδη Κων/νο (Α.Μ.211)  προκειμένου να εξετάσει, γνωμοδοτήσει και ενημερώσει σε ποιες ενέργειες απαιτείται να προβεί ο Δήμος για την αίτηση Κατσίμπουρα Ηλία του Δημητρίου
377/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Καραφουλίδη Κων/νο (Α.Μ.211)  προκειμένου να εξετάσει, γνωμοδοτήσει και ενημερώσει σε ποιες ενέργειες απαιτείται να προβεί ο Δήμος για την αίτηση του ιερέα Χρήστου Σεϊταρίδη του Παντελή, προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Νέας Χράνης του Δήμου Κατερίνης, με την οποία ζητάει να παραχωρηθεί αγρός εμβαδού Ε=6.183,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Κτηματική Περιφέρεια Χράνης (Παλαιά Χράνη) – Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαιάς Χράνης του Δήμου Κατερίνης, στο οποίο στεγάζεται η εκκλησία ΠΑΝΑΓΙΑ Π. Χράνης από το έτος 1980, για να τακτοποιηθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού
378/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Καραφουλίδη Κων/νο (Α.Μ.211) προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για απόδοση μισθίου (για το δημοτικό ακίνητο HABANA που βρίσκεται στην Παραλία Κατερίνης).
379/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.392/2012 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Καραφουλίδη Κων/νο (Α.Μ.211) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο, για να προχωρήσει στη Διοικητική Αποβολή του κ. Μιχάλη Χρισαφίδη από καταληφθέν τμήμα της αγροτική οδού που βρίσκεται έμπροσθεν της οικίας του (αρ. κληροτεμαχίου 852, οριστικής διανομής αγροκτήματος Καλλιθέας).
380/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Παντούλη Χαρίκλεια για να γνωμοδοτήσει για την υπόθεση εκποίησης δημοτικού οικοπέδου με κ.κ.043603 αρ.01 και εμβαδού 1.200 τ.μ. στο Ο.Τ.142 Α στην περιοχή Μυλαυλάκου παραδείσου.
381/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο ΜΙΓΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Α.Μ.427) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αν απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου για παραγραφή οφειλών πέραν της 20ετίας
382/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αχιλλέα Νικολαϊδη (Α.Μ. 132)  προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις αριθ.πρωτ. 79876/18.10.13 και 79881/18.10.13 αιτήσεις θεραπείας της Αθανασίας Συροπούλου κατά των αριθ.113 και 118/2013 αποφάσεων Ε.Π.Ζ. αντίστοιχα, που σχετίζονται αμφότερες με την υπόθεση της εκμίσθωσης του περιπτέρου του Καπέτα Ευάγγελου του Θωμά -που βρίσκεται στην οδό 19ης Μαΐου (πλευρά Παιδικού Σταθμού) στην Κατερίνη- στη Συροπούλου Αθανασία του Θωμά
383/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσαν οι: Ροδή Γερασίμου, Χρήστος Γραικός και λοιποί κατά του Δήμου Κατερίνης
384/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Ηλία Νικολαΐδη (Α.Μ.241) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις
385/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Μαρία Γκόλτσιου (Α.Μ.416) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των αριθ.: α)834, 846, 819, 893, 896, 876, 877, 892 και 891 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης κατά του Δήμου Κατερίνης β) 492 και 505/2013 διαταγών πληρωμής του Πρωτοδικείου Κατερίνης κατά του Δήμου Κατερίνης και γ) της 202/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης κατά του Δήμου Κατερίνης
386/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.πρωτ.77593/14.10.2013 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Παροχή εντολής σε δικηγόρο (κ. Νικολαίδη Αχιλλέα)» (σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010)
387/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αχιλλέα Νικολαϊδη (Α.Μ. 132)  προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.730/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης (αιτών ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)
388/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Σαμαλή Ευγενία (Α.Μ. 344)  προκειμένου να εισηγηθεί προς το δημοτικό συμβούλιο για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων (για φάκελο Γιαννίκη – Ντινόκα Μαρία, Ο.Τ.922, Βατάν επέκταση
389/2013 απόφαση

Απόφαση για μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των αριθ.798 και 799/2013 διαταγών πληρωμής Ειρηνοδικείου Κατερίνης και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες
390/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Τσιρώνη Χρυσούλα (Α.Μ.381) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε πολεοδομικά θέματα
391/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Ηλία Νικολαΐδη (Α.Μ.241) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης στην αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ο Θεόδωρος Ελευθεριάδης κατά του Δήμου Κατερίνης και κατά της 5346/2006 απόφασης Δημάρχου Κατερίνης
392/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΠΕΤΡΑΣ» (62/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 106.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και ανάθεση του έργου στην εταιρία Στεφανίδης Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με το ποσό των 93.977,61 ευρώ
393/2013 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.319/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.3852/2010» (σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας).
394/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013 (συνολικό ποσό ψήφισης: 264.278,83 ευρώ με ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΕΤ-ΡΟΝ)
395/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013
396/2013 απόφαση

Συμπλήρωση της 111/2013 απόφασης Ο.Ε. και επαναδιατύπωσή της ως εξής: Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Μελίνα Κορομήλη (Α.Μ. 281) προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της 318/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης και να παραστεί κατά τη δικάσιμο της παρούσας όταν και όποτε αυτή οριστεί.
397/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας της προμήθειας σάκων απορριμμάτων προϋπολογισμού 3.936 ευρώ με ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010)
398/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.86/2013 μελέτης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο Β νεκροταφείο Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.582,64 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση και ανάθεση του έργου στην Κυρτέγου – Ιωαννίδου Ελισσάβετ με αριθ. ΜΕΕΠ 12529 και πτυχίο 1ης τάξης
399/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013 (συνολικό ποσό: 319.181,60 ευρώ με ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΕΤ-ΤΑΧ)
400/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013 (συνολικό ποσό: 3.053,451 με ΑΔΑ: ΒΛ10ΩΕΤ-ΝΣ7)
401/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2013 (Κατερίνης: 400,00 ευρώ, Σβορώνου: 400 ευρώ, Αρωνά: 974,35 ευρώ, Βρύας: 799.45 ευρώ, Ελατοχωρίου: 1013,09 ευρώ, Καταλωνίων: 891,48 ευρώ, Ρητίνης: 990,00 ευρώ με ΑΔΑ: ΒΛ10ΩΕΤ-3ΡΠ)
402/2013 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης» στους μελετητές Αυγέρη Ιωάννη με το ποσό των 11.070,00 ευρώ και Σ. Χριστόπουλος και Συνεργάτες Ε.Ε. με το ποσό των 12.300,00 ευρώ
403/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ. 344/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  περί απευθείας ανάθεση του έργου [Διάνοιξη – διαμόρφωση αγροτικής οδού στη θέση «Συκιά» της Τοπικής Κοινότητας Ρητίνης] και εκ νέου ανάθεσή του στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗ Ο.Ε. (διότι εκεί παραχώρησε ο Κουτλουμπάσης Αρεταίος το πτυχίο του που ήταν ο αρχικός ανάδοχος)
404/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου split unit και αεροκουρτίνας για το Δήμο Κατερίνης έτους 2013» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (στην Μαλλιάρης & Υιοί Α.Ε. η οποία προσέφερε συνολικά 61.100,25 ευρώ)
405/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Κορινού Δήμου Κατερίνης (στον Καλαϊτζίδη Ιορδάνη τα αριθ. 1512 και 1514 αγροτεμάχια, στον Ποντίκης Γεώργιος τα αριθ.891 και 894 αγροτεμάχια, στον Κουμπρίδη Γεράσιμο το αριθ.112 αγροτεμάχιο, στον Κουργιώτη Χρήστο το αριθ.780β’ αγροτεμάχιο, στον Κυραϊλίδη Αθανάσιο  τα αριθ. 867 και 22 αγροτεμάχια, Αμπατζίδου Άννα  τα αριθ.140,405,408,434 και 238/02 αγροτεμάχια)
406/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 356.723,01 με  Φ.Π.Α.
407/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια διαφόρων υλικών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (αριθ. μελέτης 66/2013) και συγκεκριμένα για την προμήθεια ειδών με CPV (44) (οπτοπλίνθους, λαμαρίνες, ορυκτή ίνα, οπλισμοί σκυροδέματος, μάρμαρα, υλικά θέρμανσης, ύδρευσης, υγιεινής, υαλοπίνακες, σιδ. Κατασκευές),  προϋπολογισμού 48.177,04 ευρώ εκτός του ΦΠΑ
408/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια διαφόρων υλικών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (αριθ. μελέτης 66/2013) και συγκεκριμένα για την προμήθεια ειδών με CPV (45)  (γυψοσανίδες, λούκια, υλικά εσωτερικών & εξωτερικών χρωματισμών),  προϋπολογισμού   28.187,50 ευρώ εκτός του ΦΠΑ
409/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 38.680,20 ευρώ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, απορριμματοφόρων και μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας και φορτηγών αυτοκινήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2014.
410/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.140,00 ευρώ για την πληρωμή των παραβόλων στο ΚΤΕΟ για την πιστοποίηση των οχημάτων που φέρουν ABS και ανήκουν στο Δήμο Κατερίνης
411/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή του υπαλλήλου ΚΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από τη διαχείριση ποσού 291,51 ευρώ που απαιτήθηκε για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ που βρίσκονται στον πίσω δρόμο από το Κέντρο Διασκέδασης Γάμων «ΑΡΙΑ», από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
412/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για υποβολή προσφυγής κατά της αριθ.9640/18.10.2013 Απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, εξουσιοδότηση του δημοτικού συμβούλου κου Γιουμίδη Αλέξανδρου για την υπογραφή της και την εκπροσώπηση του δήμου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (του κου Νικολαΐδη Αχιλλέα) για την ως άνω προσφυγή
413/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Κουτσιώνα Βασίλειο (Α.Μ.304) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με θέμα αρμοδιότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
414/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των αριθ. 11618, 921, 939, 954, 920, 928, 508, 804/2013 διαταγών πληρωμής των αρμοδίων δικαστηρίων
415/2013 απόφαση

Επαναδιατύπωση της αριθ.380/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα [Ανάκληση της αριθ.392/2012 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Καραφουλίδη Κων/νο (Α.Μ.211) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο, για να προχωρήσει στη Διοικητική Αποβολή του κ. Μιχάλη Χρισαφίδη από καταληφθέν τμήμα της αγροτική οδού που βρίσκεται έμπροσθεν της οικίας του (αρ. κληροτεμαχίου 852, οριστικής διανομής αγροκτήματος Καλλιθέας)]
416/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Σαμαλή Ευγενία (Α.Μ.344) προκειμένου να εισηγηθεί προς το δημοτικό συμβούλιο για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων (φάκελος: Πάγκου Θεανώ)
417/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαίδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης σχετικά με α) την από 15.10.2013 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) της εταιρίας με την επωνυμία EUROSPORT ΕΠΕ κατά του Δήμου Κατερίνης και β) την με αριθμό 938/2013 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης (ύστερα από αίτηση του Θεμιστοκλή Σιτζούκη του Αποστόλου και της Φωτεινής κατά του ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ).
418/2013 απόφαση

Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των αριθ. 819/2013, 834/2013, 846/2013, 876/2013,877/2013, 891/2013, 892/2013,893/2013 και 896/2013 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης, των αριθ. 492/2013 και 505/2013 διαταγών πληρωμής του Πρωτοδικείου Κατερίνης και 202/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κατερίνης κατά του Δήμου Κατερίνης,  παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κο Μαρία Αστ. Γκόλτσιου (Α.Μ.416) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες
419/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος αναστολής εκτέλεσης των αριθ.77-86 και 173-183/2013 αποφάσεων του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης με παράλληλο αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσής τους, εξουσιοδότηση του αντιδημάρχου κου Γκουγκουρέλα Χρήστου για την υπογραφή της και την εκπροσώπηση του δήμου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (του κου Ξαφόπουλου Αλέξανδρου) για την ως άνω προσφυγή
420A/2013 απόφαση

Απόφαση για μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ.730/2013 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Κατερίνης και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες
420/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2013
421/2013 απόφαση

Ανάκληση 411/2013 απόφασης Ο.Ε. και έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Ιωάννη Βαρβαρέζου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 3.915,00 ευρώ για την πληρωμή των παραβόλων στο ΚΤΕΟ και στο Τμήμα Μεταφορών και Συγκοινωνιών για την πιστοποίηση των οχημάτων που φέρουν ABS και ανήκουν στο Δήμο Κατερίνης
422/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Παναγιώτη Καγιά ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.100,91 ευρώ για την κάλυψη τοποθέτησης μιας κολώνας ΔΕΗ στη Ρητίνη
423/2013 απόφαση

Απόφαση για μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των αριθ. 11618, 921, 939, 954, 920, 928, 508, 804/2013 διαταγών πληρωμής των αρμοδίων δικαστηρίων και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαΐδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες
424/2013 απόφαση

Καταρτισμός όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου [Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη θέση «Καλόγηρος» του Τ.Κ. Ράχης] (84/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 615.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
425/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας (15.000 ευρώ: μίσθωση αποχιονιστικού μηχανήματος + 1.054,11 ευρώ: επισκευή παρελκόμενου καταστροφέα)
426/2013 απόφαση

Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής δήμου Κατερίνης έτους 2013 (συνολικό ποσό: 1.275,94 ευρώ)
427/2013 απόφαση

Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων κοινοτήτων έτους 2013 (450,00 ευρώ: Κ. Μηλιά, 510,00 ευρώ: Ν. Τραπεζούντα, 159,67 ευρώ: Γανόχωρα, 93,48 ευρώ: Μοσχοχώρι)
428/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική και ολική) αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων – δεσμεύσεων πιστώσεων (συνολικό ποσό ανατροπής: 82.258,32 ευρώ)
429/2013 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας σάκων απορριμμάτων προϋπολογισμού 3.936 ευρώ με ΦΠΑ (άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010) στην εταιρία Μ. ΣΟΥΛΕΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. «Οικολογική Ολύμπου» με το ποσό των 3.665,40 ευρώ με ΦΠΑ.
430/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης “Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ”» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177332
431/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την  προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση για τη Διενέργεια της Τοπικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης “Κουρμπάνι”» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 1777333
432/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Αντωνοπούλου Μαρίας από τη διαχείριση συνολικού ποσού 1.000 ευρώ για την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων (ΚΤΕΟ)
433/2013 απόφαση

Εξουσιοδότηση δημάρχου για υπογραφή σχετικής βεβαίωσης αναφορικά με τις οφειλές του Δήμου (ποσού 105.864,39 ευρώ) προς την Εθνική Ασφαλιστική (εκδότρια ασφαλιστικών συμβολαίων) από ασφαλιστήρια συμβόλαια τρέχοντος και παρελθόντων ετών, η οποία θα αποσταλεί στην Εθνική Ασφαλιστική
434/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των αριθ. 969, 993 και 1009/2013 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
435/2013 απόφαση

Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 805/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης κατά του Δήμου Κατερίνης και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες
436/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Σαχινίδη Ιωάννη (Α.Μ.151) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης για την έφεση του Δήμου Κατερίνης κατά των Αθανασίου Πάτσιου και Στυλιανής Μακρίδου, κατά τη δικάσιμο της 2ης.03.2015 ή σε όποια μετά από αναβολή δικάσιμο
437/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Γρηγορόπουλο Δημήτριο (Α.Μ.93) προκειμένου να διερευνήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ο.Τ.482 και να γνωμοδοτήσει για τη συντέλεση ή μη της απαλλοτρίωσης (ιδιοκτησία με κ.κ.051325 στο Ο.Τ.482 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού σταδίου – Επέκταση)
438/2013 απόφαση

Έγκριση της αριθ.πρωτ.88451/27.11.2013 απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010) με την οποία παρέχεται εντολή στο Δικηγόρο Κατερίνης, Σαχινίδη Ιωάννη (Α.Μ.151) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κατερίνης κατά τη συζήτηση της από 19-11-2013 Αίτησης Λήψης Ασφαλιστικών Μέτρων της Μαρίας χήρας Δημητρίου Πεσερίδη κατά του Ο.Τ.Α. Δήμου Κατερίνης, στις 02-12-2013 ή σε όποια μετά από αναβολή δικάσιμο
439/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013
440/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρου Τοπικής Κοινότητας Ρητίνης
441/2013 απόφαση

Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των παρακάτω δημοτικών αγροτεμαχίων (άρθρο 195 παρ.1 του Ν.3463/2006 και Π.Δ.270/81):

Α/Α    Κοινότητα        Τοποθεσία    Αριθ. αγροτεμαχίου    Έκταση (στρ.)
1    Δ.Κ. Καλλιθέας                 40
2    Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς    Σκάλα        5
3    Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς    Μπλιούρια    10
4    Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς    Σκάλα        5
5    Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς    Καβούρι        11
6    Δ.Κ. Σβορώνου        Ζάμπακας     35
7    Τ.Κ. Π. Κεραμιδίου            837    1
8    Δ.Κ. Σβορώνου        Κολοκούρι    72    12,5
442/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή (ολική ή μερική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
443/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013
444/2013 απόφαση

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2014 και υποβολή του για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο
445/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 365.025,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
446/2013 απόφαση

Έγκριση των τευχών της αριθ. 95/2013 τεχνικής μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας  «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κατερίνης έτους 2014» προϋπολογισμού 46.746,00 με ΦΠΑ καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό και καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού
447/2013 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας  «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κατερίνης έτους 2014» προϋπολογισμού 46.746,00 με ΦΠΑ
448/2013 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού μηχανογράφησης», προϋπολογισμού 18.255,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 91/2013)
449/2013 απόφαση

Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΥΡΛΕΚΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
450/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της Ευαγγελίας Πρεπόνη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.500 ευρώ για την πληρωμή της συνδρομής στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»
451/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου από τη διαχείριση ποσού 38.680,20 ευρώ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2014
452/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτριο Τσιαπράζη (ΑΜ 1713) για την εκπροσώπηση του Δήμου στην προσφυγή που κατέθεσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙ Α.Τ.Ε.» κατά του Δήμου Κατερίνης ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Παραλίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
453/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Ευγενία Σαμαλή (Α.Μ.344) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο συμβολαίων για μεταβίβαση προσκυρούμενου τμήματος στο Ο.Τ. Γ535 της ενότητας Εθνικού Σταδίου
454/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Ηλία Νικολαΐδη (Α.Μ.241) προκειμένου να εξετάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Ο.Τ. 464Α
455/2013 απόφαση

Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των αριθ. 1009/2013, 969/2013 και 993/2013 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης κατά του Δήμου Κατερίνης και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες
456/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των αριθ. 1033, 1037, 1038, 1039/2013 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης και 559 και 598/2013 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
457/2013 απόφαση

Έγκριση τευχών διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου 1 «Μελέτη εφαρμογής για τις επεμβάσεις στο κέλυφος και στα Η/Μ στα κτήρια του κολυμβητηρίου και του δημαρχείου Κατερίνης» της πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας Κατερίνης», με κωδικό ΟΠΣ 373659
458/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013
459/2013 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής (Προέδρων Κοινοτήτων)
460/2013 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 446/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 365.025,00 ευρώ με Φ.Π.Α.» ως προς τον τρόπο επιλογής διενέργειας της εργασίας για τις ομάδες όπου ο διαγωνισμός απέβη άγονος
461/2013 απόφαση

Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των αριθ. 1) 1033/2013 2) 1038/2013 3) 1039/2013, 4) 1037/2013, διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης κατά του Δήμου Κατερίνης, 5) 559/2013 και 6) 598/2013  διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης κατά του Δήμου Κατερίνης και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες
462/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των αριθ. 967, 968, 1023, 1032, 1040, 1074, 1096, 1101, 1009 και 1099/2013 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης και 610, 611 και 634/2013 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
463/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου α) να προβεί σε δήλωση του Δήμου Κατερίνης ως τρίτου, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε κατάσχεση από τον Ιωάννη Τσιντσιώλη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης και β) να ασκήσει αναστολή εκτέλεσης και ανακοπή κατά της αριθ. 398/2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
464/2013 απόφαση

Έγκριση της με αριθ.πρωτ.90886/13.12.2013 απόφασης Δημάρχου σχετικά με παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη για να προβεί σε δήλωση του Δήμου Κατερίνης ως τρίτου, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε κατάσχεση από τον Ιωάννη Μπαλούκα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
465/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Μελίνα Κορομήλη (Α.Μ.281) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος έως τη νέα αδειόδοτηση
466/2013 απόφαση

Έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη για διαχείριση συνολικού ποσού 4.760,56 ευρώ (291,79+291,51χ4+1.100,91χ3) για διάφορες εργασίες από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
467/2013 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Κιτιξή Κωνσταντίνου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 70 ευρώ για την υποβολή ενστάσεων στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
468/2013 απόφαση

Ψήφιση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013 (4.325,49 ευρώ από τον ΚΑ 35.7323.02)
469/2013 απόφαση

Ανάκληση της με αριθμό 450/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καταρτισμός όρων της δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΥΡΛΕΚΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (Λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς ψηφισμένης πίστωσης)
470/2013 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της Γεωτεχνικής έρευνας – μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στον οικισμό Άνω Αγίου Ιωάννη, Δήμου Κατερίνης» (στον Ιωάννη Μπαλούκα πολιτικό μηχανικό με 16.610,76 ευρώ με ΦΠΑ).
471/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης 4.000 τμ που αποτελεί τμήμα του αρχικού 2011 τεμαχίου της οριστικής διανομής 1932 καθώς και του με αριθ.5198 τεμαχίου της συμπληρωματικής διανομής του 1942 του Αγροκτήματος  Κατερίνης, με σκοπό την εγκατάσταση και χρήση ποιμνιοστασίου (552/2013 απόφαση Δ.Σ. και 371/2013 απόφαση Ο.Ε.), σύμφωνα με τα οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος
472/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης 4.000 τμ που αποτελεί τμήμα του αρχικού 2011 τεμαχίου της οριστικής διανομής 1932 καθώς και του με αριθ.5198 τεμαχίου της συμπληρωματικής διανομής του 1942 του Αγροκτήματος  Κατερίνης, με σκοπό την εγκατάσταση και χρήση ποιμνιοστασίου (551/2013 απόφαση Δ.Σ. και 370/2013 απόφαση Ο.Ε.), (στην Ασπασία Μπαλούκα του Μιχαήλ με μίσθωμα 281 ευρώ/έτος).
473/2013 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (01/2012 μελέτη) [Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης ΑΒΕΕ (CAMELino) με 48.915,26 ευρώ, Ζουμπουλάκης Προμήθειες ΑΕ με 51.819,90 ευρώ, Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α ΒΕΕ με 25.109,84 ευρώ, Π. Πανανακάκης & Σια ΟΕ  “Χ΄- MED SPORTS & REHABILITATION & Co” με 27.914,85 ευρώ, CAL ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΒΕΕ με 56.530,80 ευρώ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΕ με 24.932,10, MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Α.Ε με 13.439,35 ευρώ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΝΑΚΑΣ με 3817,26 ευρώ]
474/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Σταυρούλας Δημητριάδου από υπόλογο διαχείρισης ποσού 6.000 ευρώ (πάγια προκαταβολή  Δήμου Κατερίνης έτους 2013)
475/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής (για 6 προέδρους Κοινοτήτων: Κατερίνης, Λόφου, Σβορώνου, Μοσχοποτάμου, Νεοκαισάρειας, Αρωνά)
476/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση συνολικού ποσού 749.150,72 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων α) ομογενών β) παιδικής προστασίας γ) στεγαστικής συνδρομής δ) αιμολυτικών ε) ΒΝΚ στ) κίνησης ζ) κωφαλαλίας η) παραπληγικών/τετραπληγικών ανασφάλιστων θ) παραπληγικών/τετραπληγικών δημοσίου ι) τυφλότητας 2μήνου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2013
477/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση συνολικού ποσού 605.060,26 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας  για το 2μηνο Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2013
478/2013 απόφαση

Απόφαση για μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των αριθ.968, 967, 1023, 1032, 1040, 1074, 1096, 1099 και 1101/2013 διαταγών πληρωμής Ειρηνοδικείου Κατερίνης και 634, 611 και 610/2013 διαταγών πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες
479/2013 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Μελίνα Κορομήλη (Α.Μ.281) προκειμένου να προβεί στη σύνταξη των συμβολαίων που απαιτούνται για την προσκύρωση τμήματος οικοπέδου στους Σπυρίδωνα Γαλανό και Αναστασία συζ. Σπυρίδωνα Γαλανού στο Ο.Τ.107 της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικών
480/2013 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΩΕΤ-ΒΦΘ)
481/2013 απόφαση

Καταρτισμός όρων της δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΥΡΛΕΚΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΩΕΤ-0Χ1)
482/2013 απόφαση

Καταρτισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία του με αριθμό 1275 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 25.000 τ.μ. που βρίσκεται στη τοποθεσία ΚΟΣΙΣΤΡΑ στη Δ.Κ. Κορινού
483/2013 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης διαφόρων ποσών. Καγιάς Παναγιώτης για ποσά: 4.760,56 ευρώ + 1.100,91 ευρώ
484/2013 απόφαση

Κιτιξής Κων/νος για ποσό 70 ευρώ
485/2013 απόφαση

Πρεπόνη Ευαγγελία για ποσό 1.500,00 ευρώ
486/2013 απόφαση

Βαρβαρέζος Ιωάννης για ποσό 3.915 ευρώ
487/2013 απόφαση

Πρόεδροι (21) κοινοτήτων για πάγια προκαταβολή (Κορινού, Ελατοχωρίου, Άνω Αγιάννη, Τριλόφου, Εξοχής, Ελάφου, Φωτεινών, Λαγόραχης, Σεβαστής, Γανόχωρας, Π. Κεραμιδίου, Καταλωνίων, Βρύας, Περίστασης, Ν. Τραπεζούντας, Αγίου Δημητρίου, Κούκου, Κάτω Αγιάννη, Κάτω Μηλιάς, Μοσχοχωρίου, Ρητίνης)
488/2013 απόφαση

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.
Νικολαίδης Αχιλλέας, γνωμοδότηση για διαταγές πληρωμής (1118, 1119, 1120, 1124, 1125, 1126, 1129 και 933/2013)
489/2013 απόφαση

Μούτσιος Χαρίλαος, γνωμοδότηση για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων (Πουλικίδης Παναγιώτης + παύλος, Μαυρίδου Ελισσάβετ, Μαρινόπουλος Σεραφείμ, Μαρινοπούλου Άννα, Παπαδοπούλου Κυριακή)
490/2013 απόφαση

Κορομήλη Μελίνα για αγωγές κατά του Δήμου Κατερίνης των Νικολάου Τζατζαλά, Κων/νου Παππά, Γεωργίας Παπουτσιδάκη, εταιρίας ΕΞΕΛΙΞΙΣ.
491/2013 απόφαση

Ηλίας Νικολαίδης για αγωγές κατά του Δήμου Κατερίνης των ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ και Νικολάου Σκαφίδα + Θεοδώρας συζ. Νικολάου Σκαφίδα
492/2013 απόφαση

Αναγνωστούδης Δημήτριος για ανακοπή Διαμαντή Γεωργίου και αίτηση μαρίας χήρας Κων/νου Παπουλίδη
493/2013 απόφαση

Τσιρώνη Χρύσα για κλήση των Συμεωνίδου Αικατερίνης και Κελερμένου Άννας
494/2013 απόφαση

Κοσμάς Ιπποκράτης για κλήση Συμεωνίδου Μαρίνας
495/2013 απόφαση

Τσιαπράζης Δημήτριος για προσφυγή της ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΕ
496/2013 απόφαση

Γρηγορόπουλος Δημήτριος για αγωγή Ζαχαρούλας Τσιάπουρνα και λοιπών
497/2013 απόφαση