Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κατερίνης σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 για τη διετία 2013 – 2014 (λήξη δημοτικής περιόδου 31-8-2014) [εκλέγεται ο κος Αθανασιάδης Χαράλαμπος]
1/2013 απόφαση

Μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο - μαγειρείο, του LUBOMIR KMETIK, στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Ερμού & Βασ. Κων/νου)
2/2013 απόφαση

Αναβολή του θέματος [Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετερία ανοιχτό μπαρ» της εταιρίας ΣΑΒΒΙΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  που βρίσκεται στην Κατερίνη (Ειρήνης με Π. Τσαλδάρη γωνία 2)]
3Α/2013 απόφαση

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «μικτού καταστήματος» της εταιρίας FAMILY SUPERMARKET A.E. που βρίσκεται στην Κατερίνη (περιοχή Καπνικού Σταθμού Ο.Τ.267)
3Β/2013 απόφαση

Αναβολή του θέματος [Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Υπαίθριο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση ανοικτού μπαρ» του Τσενεκίδη Κωνσταντίνου του Ηρακλή που βρίσκεται στη Δ.Κ. Καλλιθέας]
3Γ/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (στην οδό Β’ Πάροδο Β. Παύλου 4, ύστερα από αίτημα της κας Σουπιάδου Παναγιώτας)
4/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης (αφορά στο έργο «Αστικές αναπλάσεις της πόλης της Κατερίνης» 29/2011 μελέτη)
5/2013 απόφαση

Εισήγηση για προσδιορισμό θέσεων (σταθερών σημείων) για άσκηση υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης (Δ.Ε.Πιερίων: 2 θέσεις, Δ.Ε.Πέτρας: 1 θέση, Δ.Ε.Παραλίας: 18 θέσεις, Δ.Ε.Κορινού: 3 θέσεις, Δ.Ε.Κατερίνης: 11 θέσεις)
6/2013 απόφαση

Μετατόπιση περιπτέρου του κ. Θεοδώρου Τζήκα του Αναστασίου [από τη θέση που βρίσκεται σήμερα, οδός Χατζόγλου, στη νέα θέση επί της οδού 19ης Μαϊου στο Ο.Τ. 494 παραπλεύρως του  α΄ κοιμητηρίου και σε απόσταση 15 μέτρων περίπου από το μικρό ναό έξω από το κοιμητήριο]
7/2013 απόφαση

Κατάργηση μίας (1) θέσης πώλησης κουλουριών και μετακίνηση δύο (2) θέσεων  κουλουριών [κατάργηση της θέσης Μεγάλου Αλεξάνδρου με Αριστοτέλους και μετακίνηση του κου Ιακωβίδη Γεωργίου στη θέση ΙΚΑ και του κου Παπαδόπουλου Γρηγόρη στη θέση Πλατείας Ελευθερίας]
8/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, παντοπωλείο μανάβικο πρατήριο άρτου, της Κεσενλή Μαρίας, στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Ρήγα Φεραίου 4)
9/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση λιανικού εμπορίου (πρατήριο άρτου) 1ο τμήμα και μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (αναψυκτήριο) 2ο τμήμα, της εταιρείας Πολυξένη Μπουτσιάδου & ΣΙΑ Ε.Ε., στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Βασιλέως Παύλου 3)
10/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικού εμπορίου τροφίμων – ποτών και συναφών ειδών, του Ιωάννη Μακρίδη του Δήμου, στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Π. Μελά 6)
11/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατορίου - μαγειρείου, του LUBOMIR KMETIK, στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Ερμού & Βασ. Κων/νου)
12/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (εστιατόριο – ψαροταβέρνα – σνακ μπαρ), της Χρήστου Ε. – Καλτέκης Β. Ο.Ε., στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας
13/2013 απόφαση

Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. με την επωνυμία ΜΙΚΕΛ στη Δ.Κ. Κατερίνης.
14/2013 απόφαση

Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. με την επωνυμία ΑΛΜΥΡΑ στην Τ.Κ. Παραλίας.
15/2013 απόφαση

Ανάκληση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. με την επωνυμία ΠΡΕΣΤΙΖ στην Τ.Κ. Παραλίας.
16/2013 απόφαση

Εκμίσθωση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Αναγνώστου Ελένης του Αθανασίου, Θ.Π., κατοίκου Αγίου Δημητρίου, στη Γκουτζίκα Μαρία του Κων/νου.
17/2013 απόφαση

Οριστική ανάκληση της αριθ.10/2009 άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για κινητή καντίνα, του Αντωνίου Σαρρή του Χαράλαμπου
18/2013 απόφαση

Οριστική ανάκληση της αριθ.01/2007 άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για πώληση παιχνιδιών, του Ιωάννη Αναστασιάδη του Δημητρίου
19/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών, του Ελευθερίου Σουλής, στην Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας (Μ. Αλεξάνδρου)
20/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών αναψυχής (καφετερίας), του Νικόλαου Στέφου, στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Μηλιάς
21/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης μαζικής εστίασης (επιχείρησης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος), της BEQIRAJ MALEJDINA, στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Αγίου Νικολάου 60)
22/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρων γευμάτων (παγωτοπωλείου), του Παρασκευά Μπαμπασακαλή, στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Λεωφόρος Στρατού 13)
23/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ψητοπωλείο, του Δημητρίου Μέλλιου του Ηλία στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
24/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφετερία, της Άννας  Μπουρονίκου τουΘωμά στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
25/2013 απόφαση

Λήψη απόφασης για διακοπή της συνεδρίασης και συνέχισή της στις 28.02.2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30
26/2013 απόφαση

Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που θα παραχωρηθούν από το Δήμο κατά το έτος 2013
27/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης (αφορά στο έργο «Αστικές αναπλάσεις της πόλης της Κατερίνης» 29/2011 μελέτη)
28Α/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Δημοτική οδό Εφέσου 42 στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης
28/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας (αναψυκτήριο), της Σαμψωνίδου Ευδοκίας του Γεωργίου στην Τ.Κ. Παραλίας της Δ.Ε. Παραλίας του Δήμου Κατερίνης και στην οδό Λ. Στρατού 55
29/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης λιανικής πώλησης τροφίμων του Σβίγκου Κωνσταντίνου-Άγγελου του Βασιλείου στην Τ.Κ. Παραλίας της Δ.Ε. Παραλίας του Δήμου Κατερίνης και στην οδό Κολοκοτρώνη 3
30/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώρος αναψυχής πλήρους γεύματος (ζεστή και κρύα κουζίνα – αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο), επιχείρηση χονδρικής και λιανικής διάθεσης τροφίμων (πρατήριο άρτου) του Σιόζιου Θεόδωρου του Αθανασίου στην Τ.Κ. Παραλίας της Δ.Ε. Παραλίας του Δήμου Κατερίνης και στην οδό Ολύμπου και Κύπρου γωνία
31/2013 απόφαση

Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα καφενείο – ψητοπωλείο με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΤΑΜΙ», της «Δρούγκας Ιωάννης και ΣΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πιερίων του Δήμου Κατερίνης
32/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα οβελιστήριο, της JANKOCIV – MELETLIDOU SANJA του BORISLAV που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης και επί της οδού Κύπρου 8 και Λαρίσης γωνία
33/2013 απόφαση

Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα καφετέρια, του Σιαπάκα Χρήστου του Ιωάννη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πιερίων του Δήμου Κατερίνης
34/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.101/2008 απόφασης Δ.Ε. Πιερίων και συνέχιση σε ισχύ της αριθ.712/3896/Ια/1974 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. (καφενείου) του ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΘΩΜΑ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ελατοχωρίου.
35/2013 απόφαση

Γνωμοδότηση προς το δημοτικό συμβούλιο για παραχώρηση 1 θέσης στάθμευσης Ι.Χ. επί της οδού Αμύντα για τις ανάγκες λειτουργίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
36/2013 απόφαση

Γνωμοδότηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τροποποίηση της στάσης αφετηρίας του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης ΑΕ (από την οδό Εθνικής Αντίστασης) στην οδό Εθνικού Σταδίου έμπροσθεν της εισόδου του Μουσικού Σχολείου.
37/2013 απόφαση

Γνωμοδότηση προς το δημοτικό συμβούλιο για παραχώρηση 1 θέσης στάσης ΙΧ επί της οδού Κιλκίς 17 για τις ανάγκες λειτουργίας του φυσικοθεραπευτηρίου του κου Ταρενίδη Σταύρου.
38/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφενείου - μπαρ, του Δημητρίου Αδάμου του Ευαγγέλου στην Τ.Κ. Βρίας
39/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (πιτσαρία χωρίς παρασκευαστήριο), του Γεωργίου Πατσικαθεοδώρου του Θωμά στην Τ.Κ. Παραλίας και στην οδό Παύλου Μελά 8
40/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρατηρίου άρτου – πρατηρίου ζαχαροπλαστικής και τμήματος καφέ, της Δήμητρας Κιόσογλου του Νικολάου στην Τ.Κ. Παραλίας
41/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφετερίας - ζαχαροπλαστείου, της «Γεώργιος και Σουζάνα Μπουγαντίδη Ο.Ε.» στην Τ.Κ. Παραλίας
42/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης λιανικής – χοντρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, της Αικατερίνης Τραγανού στην Τ.Κ. Παραλίας
43/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφενείου - ουζερί, της Ευγενίας Σιασιοπούλου στην Τ.Κ. Ρητίνης
44/2013 απόφαση

Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα καφετερία εντός ξενοδοχείου, του Πέτρου Αθανασίου του Θωμά που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης και επί της οδού Αγίου Νικολάου 19
45/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, καφενείο με ηλεκτρονικά, του Σολομώντα Ασλανίδη του Παύλου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Σεβαστής της Δημοτικής Ενότητας Κορινού του Δήμου Κατερίνης
46/2013 απόφαση

Εισήγηση για ανάκληση της αριθ.3614/27.01.2011 απόφασης Δημάρχου Κατερίνης και εκμίσθωση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Ζιοπούλου Μαρίας, χήρας Βασιλείου Θ.Π., στον Παπαδάκη Μιχαήλ του Γεωργίου
47/2013 απόφαση

Εισήγηση για ανάκληση της αριθ.02/3109/18.08.2010 απόφασης Νομάρχη Πιερίας και εκμίσθωση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Ζορμπά Αναστασίας του Μιχαήλ Θ.Π., στον Χαρακλιά Μιχαήλ του Δημητρίου
48/2013 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.7/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Μετατόπιση περιπτέρου του κου Θεοδώρου Τζήκα του Αναστασίου» (από 15 μ. σε 40 μ. απόσταση από το μικρό ναό του α κοιμητηρίου προς το κέντρο της πόλης)
49/2013 απόφαση

Εισήγηση για ανάκληση των αριθ.02/3365/18.11.1999, 02/903+1420/17.04.2007, 02/46/19.01.2010, 02/4534/18.12.2000 και 02/1738/12.10.2001 αποφάσεων Νομάρχη Πιερίας περί χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων αντίστοιχα στους Λάζου Πηνελόπη – Παπαδόπουλο Γεώργιο – Τζήκα Ηλία – Δεμίρη Κλεοπάτρα και Μπάμπη Κων/νου αντίστοιχα
50/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης» (29/2011 μελέτη) [Αθ.Ζαφειράκη, Ευκλείδου, Δ.Νίκα (από Π.Τσαλδάρη έως Κασσάνδρου), Κολινδρού (από Ζαλόγγου έως Π.Π.Γερμανού), Δοϊράνης (από Κουντουριώτου έως Τσακάλωφ), Τσακάλωφ (από Δοιράνης έως Ζαλόγγου), Καποδιστρίου (από Τσακάλωφ έως Εθν.Αντιστάσεως), Κουντουριώτου (από Ζαλόγγου έως Τσακάλωφ), Καραϊσκάκη (από Γιαννιτσών έως Ν.Δίκα), Κ. Παλαιολόγου (από Σβορώνου έως Εθν.Αντιστάσεως), Κρέσνας (από Σαρανταπόρου έως Σβορώνου),
51/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για παραχώρηση μιας θέσης στάσης βυτίου στη δημοτική οδό Φαρμάκη (για τις ανάγκες πρατηρίου υγρών καυσίμων)
52/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κ.Χ. – πεζοδρόμων – πλατειών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης.
53/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τροποποίηση της αριθ.263/2012 απόφασης Δ.Σ., βάσει του νέου κανονισμού χρήσης και λειτουργίας Κ.Χ. – πεζοδρόμων – πλατειών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης.
54/2013 απόφαση

Οριστική ανάκληση της αριθ.1/2012 άδειας άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου πώλησης ιχθύων του Παυλίδη Πολυχρόνη του Παντελεήμονα
55/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κομμωτηρίου, της Ελένης Κεπλετζίδου του Συμεών στην Τ.Κ. Παραλίας και στην οδό Αγίου Νικολάου 2
56/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης αναψυχής (καφετερίας), του Αθανασίου Λύρα του Βασιλείου στην Τ.Κ. Παραλίας και στην οδό Αγίου Νικολάου 39
57/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, (λιανική πώληση καλλυντικών, ελαίων, ελαιολάδου, μπαχαρικών και μελιού), του Χαράλαμπου Τσιαμέττη του Αναστάση στην Τ.Κ. Παραλίας και στην οδό Νίκης 1
58/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, οπωροπωλείου - mini market, του Ανέστη Μαλίζου του Σάββα στην Τ.Κ. Παραλίας και στην οδό Ολύμπου 21
59/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων (οπωροπωλείου), του Ιωάννη Εμμανουηλίδη του Γεωργίου στην Τ.Κ. Παραλίας και στην οδό Κύπρου 6
60/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, της MOCANU ELENA του KONSTANTIN στην Τ.Κ. Παραλίας και στην οδό Κολοκοτρώνη 10
61/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μικτού καταστήματος τροφίμων και ποτών, της «ΜΑΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην Τ.Κ. Παραλίας και στην οδό Ολύμπου και Ρήγα Φεραίου
62/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης μαζικής εστίασης ζεστής και κρύας κουζίνας εστιατορίου – ψητοπωλείο – αναψυκτηρίου (χωρίς παρασκευαστήριο), της Σοφία Πιτσιάνη στην Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
63/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, επιχείρηση αναψυχής (καφετερία), της Δ. Λαζαρίδης – Θ. Πανιώρης Ο.Ε. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης και στην οδό Αγίου Νικολάου 43
64/2013 απόφαση

Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, καφετερία – πιτσαρία – σνακ μπαρ, της ΜΑΓΙΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης και στην οδό τέρμα Αγίου Νικολάου
65/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στην οδό Σφακτηρίας 26
66/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης (αφορά στο έργο «Αστικές αναπλάσεις της πόλης της Κατερίνης» 29/2011 μελέτη)
67/2013 απόφαση

Μετατόπιση περιπτέρου του κ. Γεωργίου Τσιρώνη του Δημητρίου
68/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για καθορισμό χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στις χαρακτηρισμένες ως τουριστικές παραλιακές περιοχές του Δήμου Κατερίνης σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.6 εδαφ.28 του Ν.3852/2010
69/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης λιανικού και χονδρικού εμπορίου (επιχείρησης λιανικής & χονδρικής διάθεσης τροφίμων ποτών), της Ελένης Λαυρεντιάδου στην Τ.Κ. Παραλίας
70/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης αναψυχής - μαζικής εστίασης (καφέ - οβελιστήριο), του Μάρκου Αμανιού στην Τ.Κ. Τριλόφου
71/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης αναψυχής (καφετερία – μπαρ), της Θ. Ζαϊφίδης – Κ. Μοσχοτέλιας Ο.Ε. στη δημοτική οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής
72/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κομμωτηρίου, του Σπάρτακου Κεσισίδη στην Τ.Κ. Παραλίας
73/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος (αναψυκτηρίου χωρίς παρασκευαστήριο), της Δήμητρας Κωνσταντινίδου στην Τ.Κ. Παραλίας
73Α/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, επιχείρηση αναψυχής (καφετερία), του Χρήστου Λιόλιου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Βρίας της Δημοτικής Ενότητας Πιερίων του Δήμου Κατερίνης
74/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, επιχείρηση αναψυχής (καφενείο - μπαρ), του Δημητρίου Αδάμου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Βρίας της Δημοτικής Ενότητας Πιερίων του Δήμου Κατερίνης
75/2013 απόφαση

Μη ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «οβελιστήριο (για περαστικούς)» της εταιρείας «ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης (Πλατεία Ελευθερίας 4)
76/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για ακύρωση μίας (1) θέσης στάσης – στάθμευσης στην οδό Τερζοπούλου και μίας (1) στην οδό Ηρακλείτου
77/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με την τοποθέτηση κολωνακίων στους πεζοδρόμους των δημοτικών οδών Μητ. Κυρίλλου και Πιερίδων Μουσών στη Δ.Κ. Κατερίνης
78/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης σχετικά με το δημοτικό διώροφο υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων
79/2013 απόφαση

Εισήγηση για ανάκληση της αριθ.02/348/2010 απόφασης Νομάρχη Πιερίας περί χορήγησης άδειας εκμίσθωσης περιπτέρου του Ηλία Τζήκα του Δημητρίου
80/2013 απόφαση

Εισήγηση για ανάκληση της αριθ. EM. 537/21.03.1988 απόφασης Νομάρχη Πιερίας περί χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Ορφανίδου Όλγα
81/2013 απόφαση

Απόρριψη της αίτησης εκμίσθωσης περιπτέρου του Ευάγγελου Καπέτα του Νικολάου στη Συροπούλου Αθανασία
82/2013 απόφαση

Οριστική ανάκληση της αριθ.3/2013 άδειας άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου πώλησης κουλουριών και ειδών κουλουροποιίας, του Αλέξανδρου Τσακίρογλου του Αναστασίου
83/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με προσωρινές εκτροπές δημοτικών οδών
84/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μπουγατσάδικο - καφέ, της Ειρήνης Βαρυτιμίδου στην Τ.Κ. Π. Κεραμιδίου
85/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (οβελιστήριο – εστιατόριο, ψαροταβέρνα), της εταιρίας ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΚΑΛΤΕΚΗΣ Β. Ο.Ε. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Αγίου Νικολάου 41) της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης
86/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, καφετερία – οβελιστήριο με παρασκευαστήριο – πιτσαρία χωρίς παρασκευαστήριο, του Σιδηρόπουλου Χαράλαμπου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Θράκης 9) της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης
87/2013 απόφαση

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ψητοπωλείου – αναψυκτηρίου Χ.Π.» του Θωμά Κόσυβα που βρίσκεται στην Κατερίνη (Μητροπόλεως 15)
88/2013 απόφαση

Αναβολή εξέτασης της αριθ.πρωτ.49916/05.07.2013 αίτησης θεραπείας της Αθανασίας Συροπούλου κατά της αριθ.82/2013 απόφασης Ε.Π.Ζ.
89/2013 απόφαση

Εισήγηση για ανάκληση της αριθ.02/4847/09.10.2008 απόφασης Νομάρχη Πιερίας περί χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Μαρίας Πουλιάκη του Γεωργίου
90/2013 απόφαση

Εκμίσθωση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου του Γεωργίου Τσιρώνη του Δημητρίου κατοίκου Κατερίνης στο Δημήτριο Τσιρώνη του Γεωργίου
91/2013 απόφαση

Οριστική ανάκληση της αριθ.15/2012 άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για κινητή καντίνα, του Αντωνίου Μπατζογιάννη του Ευαγγέλου
92/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τη μονοδρόμηση  της οδού 32 (βόρεια περιφερειακή τάφρος) στην Τ.Κ. Γανόχωρας του Δήμου Κατερίνης
93/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Δημοτική οδό Β. Παύλου 3 στην Τ.Κ. Παραλίας του Δήμου Κατερίνης
94/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο του σχεδίου της κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης, καθώς και του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και των λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων για το έτος 2013
95/2013 απόφαση        

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης έναρξης διαδικασίας προκήρυξης της μελέτης: «Πολεοδομικός Σχεδιασμός Δήμου Κατερίνης: Α) Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης. Β) Μελέτη Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις  Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης»
96/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης έναρξης διαδικασίας προκήρυξης της μελέτης: «Μελέτη  Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής  οικιστικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Παραλίας Δήμου Κατερίνης (ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3)»
97/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την περίοδο εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης σε τμήματα και στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής – Λαχανά – Μαραθώνος – Νέας Μαραθώνος και Παρμενίωνος
98/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης στις 22.09.2013 στα πλαίσια του εορτασμού της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας χωρίς αυτοκίνητο»
99/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, επιχείρηση αναψυχής – προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών, του Γκόρη Στυλιανού του Γρηγορίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Αγίου Νικολάου 29) της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης.
100/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης ενόψει της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «SOCHI 2014» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2013
101/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης που αφορά σε δημοτικές οδούς της πόλης της Κατερίνης
102/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση χειμερινών δρομολογίων και λεωφορειακών γραμμών περιόδου 2013-2014 του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης
103/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης λιανικής πώλησης διάθεσης τροφίμων (πρατήριο άρτου & ειδών ζαχαροπλαστικής – γαλακτοκομικών – οπωρολαχανικών), της Μαρίας Γούτσιου στην Τ.Κ. Ρητίνης
104/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, καφετερία – ανοικτό μπαρ, του Γεώργιου Μπαλαμπάνου του Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Αγίου Νικολάου 15) της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης
105/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, ψαροταβέρνα – εστιατόριο – ψητοπωλείο - πιτσαρία, του Δημητρίου Ζωγράφου του Γεωργίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Αγίου Νικολάου 9) της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης
106/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, οβελιστήριο – σνακ μπαρ (ουζερί), του Κωνσταντίνου Κωστόπουλου του Γεωργίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Αγίου Νικολάου 25) της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης
107/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, επιχείρηση αναψυχής (καφετερία), του Αθανασίου Λύρα του Βασιλείου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Αγίου Νικολάου 39) της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης
108/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, εστιατόριο - πιτσαρία, της Natalia Tsotsolashvili του Mpezan, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Αγίου Νικολάου 21) της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης
109/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, καφενείο - μπαρ, του Γεωργίου Καρακούση του Δημητρίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης
110/2013 απόφαση

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «στεγασμένου κέντρου διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου – ψητοπωλείου - ψαροταβέρνας» της Ν. Καραδαΐδης – Γ. Λαμογιάννης Ο.Ε. που βρίσκεται στην Ολυμπιακή Ακτή – Παραλία Πιερίας - Κατερίνη
111/2013 απόφαση

Εκμίσθωση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Άννας Δημοπούλου Θ.Π. χήρας Βασιλείου κατοίκου Κατερίνης στην Άννα Παναγιωτίδου του Χαράλαμπου
112/2013 απόφαση

Εξέταση της αριθ.πρωτ.49916/05.07.2013 αίτησης θεραπείας της Αθανασίας Συροπούλου κατά της αριθ.82/2013 απόφασης Ε.Π.Ζ.
113/2013 απόφαση

Αναβολή του θέματος «Εκμίσθωση ή μη της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Γλυκερίας Μιχάλη, κατοίκου Τ.Κ. Παραλίας στο Χρυσίδη Νικόλαο του Ιωάννη»
114/2013 απόφαση

Οριστική ανάκληση της αριθ.8/2012 άδειας άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου πώλησης ψημένων καλαμποκιών, της Αικατερίνης Τουρτούρη του Νικολάου
115/2013 απόφαση

Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, καφετερία –μπαρ, της Ελένης Γκιάτα του Διονυσίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λαγοράχης της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης
116/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα, εστιατόριο – οβελιστήριο - ψαροταβέρνα, του Συμεών Κουκλή του Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Λ. Στρατού 10) της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης
117/2013 απόφαση

Ανάκληση της αριθ. 02/302/25.01.2010 απόφασης του Νομάρχη Πιερίας με θέμα «Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στον Ευάγγελο Καπέτα του Νικολάου Θ.Π. (αμάχου πληθυσμού), κατοίκου Κατερίνης, στη χηρεύουσα θέση του περιπτέρου της Σοφίας Στάθη, χήρας Δημητρίου
118/2013 απόφαση

Οριστική ανάκληση της 5/2013 άδειας άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου κινητής καντίνας του Σούλι Νίκο του Λίσιμακ
119/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση μαζικής εστίασης & αναψυχής (αναψυκτήριο – ψησταριά), του Νέστορα Ευάγγελου στο Άλσος Παλαιοπαναγιάς της Τ.Κ. Ρητίνης.
120/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – καφέ – σνακ μπαρ (ουζερί), του ΣΤΑΦΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στην Τ.Κ. Μοσχοχωρίου Δ.Ε. του Πέτρας Δήμου Κατερίνης.
121/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση μαζικής αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (καφετέρια), του ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στην Τ.Κ. Νεοκαισάρειας Δ.Ε. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης (9ο χλμ Κατερίνης – Ελασσόνας).
122/2013 απόφαση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα (εστιατόριο – ψαροταβέρνα) του ΜΠΟΥΡΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Παραλίας (Λ. Στρατού 12) της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης.
123/2013 απόφαση

Εισήγηση για εκμίσθωση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Φτεργιώτου Μαρίας του Γεωργίου, Θ.Π., κατοίκου Κατερίνης, στη Τσιώνη Φρειδερίκη του Πέτρου.
124/2013 απόφαση

Εισήγηση για εκμίσθωση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Ζαρζαβατζή Μαρίας του Αιμίλιου Θ.Π., κατοίκου Κατερίνης, στον Πούλιο Κων/νο του Στυλιανού.
125/2013 απόφαση

Εισήγηση για απόρριψη της αίτησης του Σκλιοπίδη Κων/νου για μετατόπιση του περιπτέρου του Νικολάου Μαλάμου του Κων/νου
126/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για μη παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Δημοτική οδό Ζαλόγγου 96 στη Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης.
127/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Δημοτική οδό Σεφέρη 1 στην Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης.
128/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για μη παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Δημοτική οδό Κρέσνας 27 στη Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης.
129/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την συμπλήρωση της αριθ. 510/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί «Έγκρισης χειμερινών δρομολογίων και λεωφορειακών γραμμών περιόδου 2013-2014 του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης»
130/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης λιανικής και χοντρικής διάθεσης τροφίμων – ποτών του Βασιλείου Χρόνη στην Τ.Κ. Παραλίας
131/2013 απόφαση

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «παντοπωλείου – οπωροπωλείου – πρατηρίου άρτου» της Κυριακής Ζέττα του Προδρόμου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παραλίας (Ολύμπου 24)
132/2013 απόφαση

Επαναχορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑΣ» της  εταιρίας Ν. ΚΑΡΑΔΑΪΔΗΣ Γ. ΛΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. που βρίσκεται στην Ολυμπιακή Ακτή (παραλιακή οδός Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής) και αποσφράγιση του καταστήματος
133/2013 απόφαση

Απόρριψη της αίτησης της Γλυκερίας Μιχάλη για εκμίσθωση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παραλίας και ανάκληση της αριθ. 02/2383/22.05.2007 απόφασης Νομάρχη με θέμα «Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Γλυκερία Μιχάλη συζ. Γεωργίου κατοίκου Δήμου Κατερίνης» λόγω θανάτου του δικαιούχου
134/2013 απόφαση

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α και Β για το 2014
135/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για καθορισμό αριθμού αδειών και προσδιορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2014
136/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης για το έτος 2014
137/2013 απόφαση

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρησης αναψυχής του Δημητρίου Καρπούζα στην Τ.Κ. Παραλίας, στην οδό Λεωφόρου Στρατού με Αθηνάς 2.
138/2013 απόφαση

Ανάκληση της 121/2013 απόφασης Ε.Π.Ζ. με θέμα «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – καφέ – σνακ μπαρ (ουζερί), του ΣΤΑΦΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στην Τ.Κ. Μοσχοχωρίου Δ.Ε. του Πέτρας Δήμου Κατερίνης», λόγω παραίτησης του ενδιαφερόμενου από την αίτηση για την προαναφερθείσα προέγκριση.
139/2013 απόφαση

Εισήγηση για ανάκληση της αριθ.165/6.03.1961 άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου του Νομάρχη Πιερίας προς τον Απόστολο Στυλ. Καλμπουρτζή Α.Π., στην Τ.Κ. Παραλίας, λόγω θανάτου.
140/2013 απόφαση

Εισήγηση για ανάκληση της αριθ.02/5164/31.12.2010 άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου του Νομάρχη Πιερίας στο Νικόλαο Μαλάμο του Κωνσταντίνου Α.Π., στη Δ.Κ. Κατερίνης, λόγω θανάτου.
141/2013 απόφαση

Εισήγηση για την απόρριψη των με αριθ. πρωτ. 79876/18-10-2013 και 79881/18-10-2013 αιτήσεων θεραπείας της Αθανασίας Συροπούλου κατά των αριθ. 113/2013 και 118/2013 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
142/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ 1 του Ν. 2696/1999 – Κ.Ο.Κ.) της οδού 19ης Μαΐου σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη  που αποτελεί μέρος της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπλασης Περιοχής Μοσχοποτάμου εντός Οικισμού Περιοχή καπνικού Σταθμού
143/2013 απόφαση

Οριστική ανάκληση της αριθ.10/2010 άδειας άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου πώλησης ειδών παντοπωλείου της Ελένης Τσιανάκα του Νικολάου
144/2013 απόφαση

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2014
145/2013 απόφαση