Αριθ. απόφασης 318/2019: Έγκριση της Έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2019

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης κάνετε κλικ εδώ