Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 8/22-4-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης Έγκριση της Έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2019

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης κάνετε κλικ εδώ