Αριθμ. Απόφασης 84/2019: Διόρθωση και επαναδιατύπωση της αρ. 5/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: "Έγκριση της Έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2018

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης κάνετε κλικ εδώ