Αριθμ. Απόφασης 763/2018: Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της αριθμ. 631/2018 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ7Χ8ΩΕΤ-ΞΡΖ) με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2019»

on

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης κάνετε κλικ εδώ