ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ αρ. 246/2018 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Κατεβάστε το κείμενο της απόφασης σε μορφή pdf εδώ.