Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρ.35/2017

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Για να δείτε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πατήστε ΕΔΩ