ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Για να κατεβάσετε το έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, πατήστε εδώ