Τα νέα Στελέχοι Αδειών

ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1-3-2012 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν.4030/12 & ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ 251/Β/13-2-2012

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
από εδώ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
από εδώ