Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Κυραϊλίδης Χρυσόστομος

 

Τακτικά μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ – ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ ΡΟΔΗ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΝΤΟΝΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (σύμβουλος μειοψηφίας)

ΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (σύμβουλος μειοψηφίας)

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (σύμβουλος μειοψηφίας)

  

Αναπληρωματικά μέλη

ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (σύμβουλος μειοψηφίας)

ΜΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (σύμβουλος μειοψηφίας)