Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται η Αντιδήμαρχος Τζουμέρκα - Μπατάλα Καλλιόπη

 

Τακτικά μέλη

ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ - ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ ΡΟΔΗ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (σύμβουλος μειοψηφίας)

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (σύμβουλος μειοψηφίας)

ΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (σύμβουλος μειοψηφίας)

 

Αναπληρωματικά  

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΒΑΪΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΧΑΙΛΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (σύμβουλος μειοψηφίας)

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (σύμβουλος μειοψηφίας)