Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης

Για τη θέση  της  προέδρου,      Τζουμέρκα Καλλιόπη

Για τη θέση του αντιπροέδρου, Λιανός Χρήστος

Για τη θέση του Γραμματέα