Δημοτική Ενότητα Πιερίων

Η Δημοτική Ενότητα Πιερίων αποτελείται από
  • Τοπική Κοινότητα Ρητίνης
  • Τοπική Κοινότητα Βρίας
  • Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου