Καθαρισμός Ακτών Δήμου Κατερίνης έτους 2018

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Συνοπτικό διαγωνισμό (σύμφωνα με τα ά.116 και 117 του Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη που βασίζεται μόνο στην τιμή για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Ακτών Δήμου Κατερίνης έτους 2018» προϋπολογισμού 43.379,44 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 8/2018).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και από 10:00 έως 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών) στο Δημαρχείο Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 33 Κατερίνη), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που στον διαγωνισμό δεν κατατεθεί προσφορά ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 27 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και την ίδια ώρα.

Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών προσώπων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών προσώπων», προϋπολογισμού 53.583,77 ευρώ + 8.074,32 ευρώ Φ.Π.Α. = 61.658,09 ευρώ με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε δώδεκα τμήματα, ως εξής:

Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου & ΠΕ2: Επικοινωνία & Δημοσιότητα Έργου, σε ό,τι αφορά την Κατηγορία Δαπάνης “External Expertise & Services” (Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου & ΠΕ2: Επικοινωνία & Δημοσιότητα Έργου, σε ό,τι αφορά την Κατηγορία Δαπάνης “External Expertise & Services” (Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες) του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE»» προϋπολογισμού 50.120,00 ευρώ (αριθ. μελέτης 1/2018), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ταχυδρομική υπηρεσία διακίνησης αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης α) αλληλογραφίας με φακέλους με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής και β) επείγουσας αλληλογραφίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσίας για τη διακίνηση αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, προϋπολογισμού 47.660,00 ευρώ + 11.438,40 ευρώ (Φ.Π.Α.24%) = 59.098,40 ευρώ με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε δύο τμήματα, ως εξής:
1) διακίνηση αλληλογραφίας με φακέλους με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής, προϋπολογισμού 42.660,00 € + 10.238,40 € Φ.Π.Α. = 52.898,40 € με Φ.Π.Α.
2) διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), προϋπολογισμού 5.000 € + 1.200,00 € Φ.Π.Α. = 6.200,00 με Φ.Π.Α.

Δήμος Κατερίνης - Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών: «Σηκώνουν αυλαία» οι δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

1Με την προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας του Λι Ντάνιελς «Μονάκριβη» (Precious) στο χώρο του Αμφιθεάτρου Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Κατερίνης απόψε στις 19:30 ανοίγει η αυλαία των δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, που με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών θα πραγματοποιήσει το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Κατερίνης σήμερα, στις 23 & 25 Νοεμβρίου.

Η προβολή της συγκεκριμένης ταινίας γίνεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Κατερίνης σε συνεργασία με το Δήμο Κατερίνης, το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών και την Κινηματογραφική Λέσχη Κατερίνης.

Η είσοδος για το κοινό σε αυτό το σκληρό και ταυτόχρονα ρεαλιστικό κοινωνικό δράμα που δεν φοβάται ν’ αντικρίσει κατάματα την υπαρξιακή απόγνωση πίσω από τις ταξικές ανισότητες είναι ελεύθερη.

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής στον Δήμο Κατερίνης

Γ. Νταντάμης, Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης & Τουρισμού: «Τα μέλη της επιτροπής είναι πολύτιμοι σύμβουλοι στον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου μας»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ1 1Στη σύσταση «Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής» προχώρησε ο Δήμος Κατερίνης με απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη 19 Νοεμβρίου, μετά από πρόταση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Υπηρεσίας Δόμησης και Τουρισμού, Γιώργου Νταντάμη.

Η εν λόγω επιτροπή απαρτίζεται από 13 μέλη εκ των οποίων οι πέντε (5) είναι δημοτικοί σύμβουλοι και συμπληρώνεται από έναν εμπειρογνώμονα στον Τουρισμό και επτά (7) μέλη από τους παρακάτω κοινωνικούς φορείς:

Έτοιμες να λειτουργήσουν έξι νέες αίθουσες διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Κορινού

  • Έγινε η διοικητική παραλαβή του έργου
  • Σε εξέλιξη η μεταφορά από το παλιό στο νέο διδακτήριο

1Κώστας Κουκοδήμος: «Εργαζόμαστε για τη βελτίωση του επιπέδου των υποδομών και της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων μας»

Ολοκληρώθηκε η ανέγερση του ισόγειου κτιρίου, στο Δημοτικό Σχολείο Κορινού, το οποίο περιλαμβάνει έξι νέες αίθουσες διδασκαλίας και έρχεται να επιλύσει χρόνια στεγαστικά προβλήματα για τη μαθητική κοινότητα της περιοχής.

Ήδη υπογράφηκε το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής των κλειδιών του κτιρίου, από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Γιάννη Συμεωνίδη, υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Κατερίνης, καθώς και από την Μαριάνθη Παπαθανασίου, εκπαιδευτικό – αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Πιερίας.

Διαδοχικές συναντήσεις με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη & τον υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Κεφαλογιάννη είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος

2Το υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κατερίνης, η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελετών αρδευτικών έργων, η εκπόνηση μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου της ύδρευσης από το φράγμα της Μόρνας, η δυνατότητα ίδρυσης υδατοδρομίου τέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε σήμερα στην Αθήνα ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη & τον υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Κεφαλογιάννη αντίστοιχα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη ο δήμαρχος συζήτησε τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελετών αρδευτικών έργων που θα αφορούν το σύνολο των αγροκτημάτων του Δήμου Κατερίνης. Επίσης, την εκπόνηση μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου της ύδρευσης από το φράγμα της Μόρνας με έμφαση στην πρόβλεψη κατασκευής των προ-φραγμάτων, τη βελτίωση και αναβάθμιση του διυλιστηρίου, καθώς και του δικτύου μεταφοράς νερού έως τη βόρεια Πιερία.

Ο Δήμος Κατερίνης στις εκδηλώσεις εορτασμού για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

1aΟ Αντιδήμαρχος Κοινοτήτων Κώστας Γραμματικόπουλος εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Κατερίνης Κώστα Κουκοδήμο στις εκδηλώσεις εορτασμού που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην πόλη μας για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικότερα, μετά την καθιερωμένη επίσημη δοξολογία, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Θείας Αναλήψεως κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της Πλατείας Ελευθερίας. Στεφάνια κατατέθηκαν επίσης, από τον διοικητή της 24ης ΤΘΤ, την πολιτική ηγεσία του τόπου και τα σώματα ασφαλείας. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, οι Δήμαρχοι Δίου - Ολύμπου και Πύδνας – Κολινδρού αντίστοιχα.

«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ 2019» – AGENDA: Σάββατο 23 & Τετάρτη 27 Νοεμβρίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – Συνεδριακό Κέντρο & ώρα 16:30

Παιδικό θέατρο από τη θεατρική σκηνή Θεσσαλονίκης και μουσική από την παιδική χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2Με την Παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης συνεχίζεται το πρόγραμμα των «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΩΝ 2019», το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, στις 16:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης.

Αμέσως μετά, στις 17:00, μετά και την μεγάλη περσινή επιτυχία, η «Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης» θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση «Η Μάσα και ο Αρκούδος 2».

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.