ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡHΘΕΙ ΣΤΟ ΟΠΣΠΑ

Ύστερα από το αριθ. πρωτ. 122438-08/11/2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε η καταγραφή στο Ολοκληρωμένο Πήροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) των αδειών (ενεργών ή μη, πλην αυτών που έχουν ανακληθεί με διοικητική πράξη) υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στασίμου, πλανοδίου εμπορίου) που έχουν χορηγηθεί από το Δήμο Κατερίνης και αδειών με αρχή έκδοσης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας.

Προς γνώση των ενδιαφερομένων έχουν αναρτηθεί πίνακες στην ιστοσελίδα του Δήμου με τα ονόματα των αδειούχων (με τόπο μόνιμης κατοικίας το Δήμο Κατερίνης) που είναι καταχωρημένοι στο σύστημα.
Όσοι κατέχουν άδεια υπαιθρίου εμπορίου και δεν είναι στους σχετικούς πίνακες να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κατερίνης στο τηλέφωνο 2351350545.

Για να κατεβάσετε τους πίνακες ονομάτων πατήστε εδώ.

Ο Αντιδήμαρχος
Παπαζιώγας Νικόλαος