Εκτύπωση

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του ν. 3852/2010, να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης,  που θα  γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στο Δημοτικό Κατάστημα,  στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:
Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 tτου N. 3852/10, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο εξής θέμα:

Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013.

Ο Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής
Σάββας Χιονίδης
Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του N. 3852/10, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο εξής θέμα:

1.Κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2013 για την εισήγησή του  στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής
Σάββας Χιονίδης
Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής που θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα  12.00 μεσημβρινή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63  του N. 3852/10, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο εξής θέμα:

Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικον. Έτους 2012.


Ο Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής
Σάββας Χιονίδης
Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής που θα γίνει στις 28 Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα  9.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 tτου N. 3852/10, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο εξής θέμα:

  • Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικον. Έτους 2011.
 

Ο Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής

Σάββας Χιονίδης
Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής που θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12.00 , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 tτου N. 3852/10, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο εξής θέμα:...

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF