Εκτύπωση

Απόφαση του Αντιδημάρχου Κατερίνης για την Εκμίσθωση του Δικαιώματος Εκμετάλευσης περιπτέρου

Για να δείτε το κείμενο της απόφασης πατήστε ΕΔΩ

 

 

Εκτύπωση

Ανάκληση περί μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου

Για να δείτε το κείμενο της ανάκλησης πατήστε ΕΔΩ

Εκτύπωση

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ για την εκμίσθωση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η   Π Ρ Α Ξ Η

Εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου

 

Για να δείτε το έγγραφο σε μορφή pdf πατήστε ΕΔΩ

Εκτύπωση

Εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προέδρους Συμβουλίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

Τροποποίηση της αριθ. 4745/2017 απόφασης Δημάρχου “Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019”

Απόφαση

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61 και 92 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύουν

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Για να δείτε την απόφαση σε μορφή PDF πατήστε ΕΔΩ

Εκτύπωση

Ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄

Ανανέωση άδειας άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου τύπου Β΄ του ΠΤΩΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της Μαρίας με αντικείμενο δραστηριότητας ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Εκτύπωση

4η Τροποποίηση της Απόφασης Αντιδημάρχου περί συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Κατεβάστε την απόφαση σε μορφή .zip εδώ

Εκτύπωση

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019 και Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 31 Αυγούστου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της αριθμ. οι. 4745/7-2-2017 απόφασής του «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019» όπως αυτή ισχύει ως εξής:

 

Όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή PDF εδώ

Εκτύπωση

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 61186/2014 απόφασης.

Απόφαση
Ο Δήμαρχος Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της αριθμ. οικ. 61186/17.09.2014 απόφασής του «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017», όπως αυτή ισχύει, ως κατωτέρω:

Όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή PDF εδώ

Εκτύπωση

Ανάκληση Απόφασης και ορισµός Αντιδηµάρχου ως Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης

Ανάκληση της αριθµ. οικ. 56874/09.11.2015 (Α∆Α: 7Χ59ΩΕΤ-0ΣΧ) απόφασης και ορισµός Αντιδηµάρχου ως Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.

Όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή PDF εδώ

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της ∆ημοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης

Ο ∆ήμαρχος Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό της Αντιδημάρχου Καλλιόπης Τζουμέρκα – Μπατάλα ως Προέδρου της ∆ημοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήμου Κατερίνης. Η παρούσα ισχύει από την κοινοποίησή της και μέχρι ανακλήσεως.

Εκτύπωση

Προσθήκη στην αριθμ. οικ. τ61186/2014 απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εξουσιοδότηση υπογραφής.

Απόφαση
Ο ∆ήμαρχος Κατερίνης

Προσθήκη στην αριθμ. οικ. τ61186/2014 απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εξουσιοδότηση υπογραφής.

Εκτύπωση

Απόφαση

Προσθήκη στην αριθμ. οικ. 61186/2014 απόφαση και ανάθεση καθηκόντων στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Νικόλαο Παπαζιώγα.

Όλο το κείμενο της απόφασης σε μοφή PDF εδώ

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τον Δήμο Κατερίνης ανακοινώνεται ότι η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού κατά την εορτή των Θεοφανείων (Δευτέρα 06 Ιανουαρίου 2014), θα γίνει ως εξής:

Στην Παραλία Κατερίνης, ώρα 15:00.
Επίσημη τελετή, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιγνατίου, Τοποτηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως μας.
Η πομπή θα ξεκινήσει από τον Ιερό Ναό της Αγ. Φωτεινής.

Στην Παραλία Κορινού, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία και από τον Ιερό Ναό των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων.

Στην Παραλία της Ολυμπιακής Ακτής, ώρα 12 το μεσημέρι. Η πομπή θα ξεκινήσει από τον Ιερό Ναό του Αγ. Προκοπίου.

Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμ.Πρωτ.: οικ. 12

Μεταβίβαση καθ΄ ύλην αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο Παπαζήση Αναστάσιο για το έτος 2014.

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκρότηση συνεργείου περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κατερίνης

Όλο το κείμενο σε μορφή PDF εδώ

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (για υποβολή προσφορών)

O Δήμαρχος Κατερίνης

Στο πλαίσιο των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου για «Απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων Δήμου Κατερίνης», για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2014, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 1.035,00, σύνολο 5.535,00 €.

Όλο το κείμενο σε μορφή PDF εδώ
Τεχνικές Προδιαγραφές σε μορφή PDF εδώ
Έντυπο Οικονομιλής Προσφοράς σε μορφή PDF εδώ

Εκτύπωση

Άδεια διοργάνωσης έκθεσης πτηνών συντροφιάς

Αριθ. Πρωτ.: 82807/07-11-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  "Άδεια διοργάνωσης έκθεσης πτηνών συντροφιάς"

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης 1160

Αριθ. Απόφασης 1160
Κατερίνη 31/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Κατασκευής θέσεων φύτευσης δένδρων σε οδούς του Δήμου Κατερίνης»
(Αριθ. μελέτης 76/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης 1143

Αριθ. Απόφασης 1143
Κατερίνη 27/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Επείγουσες εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πέτρας»
(Αριθ. Μελέτης 49/2012)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης 1097

Αριθ. Απόφασης 1097
Κατερίνη 25/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας λαμπτήρων για την επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού Κατερίνης»
(Αριθ. Μελέτης 55/2012)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης 1096

Αριθ. Απόφασης 1096
Κατερίνη 25/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας FAN COILS και αεροκουρτίνων για τον Δήμο Κατερίνης έτους 2012»
(Αριθ. Μελέτης 26/2012)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 1071

Αριθ. Μελέτης 1071
Κατερίνη 23-07-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εκσκαφής τάφρων για τοποθέτηση σωλήνων, βανών, κλπ υλικών με μηχάνημα» για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων-αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας»
(Αριθ. Μελέτης 41/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 1070

Αριθ. Μελέτης 1070
Κατερίνη 23-07-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Επείγουσες εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας»
(Αριθ. Μελέτης 48/2012)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 235

Αριθ. Απόφασης. 235
Κατερίνη 24-02-2012

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εργαλείων» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων»
(αριθ. μελέτης 62/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 192

Αριθ. Απόφασης. 192
Κατερίνη 17-02-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια και μεταφορά σιδηρού οπλισμού» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων»
(αριθ. μελέτης 62/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 156

Αριθ. Απόφασης. 156
Κατερίνη 10-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη.


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 154

Αριθ. Απόφασης. 154
Κατερίνη 10-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Αρωνά


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 149

Αριθ. Απόφασης. 149
Κατερίνη 10-02-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών εσωτερικών κι εξωτερικών χρωματισμών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων»
(αριθ. μελέτης 62/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 101

Αριθ. Απόφασης. 101
Κατερίνη 08-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Δ.Κ. Καλλιθέας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 100

Αριθ. Απόφασης. 100
Κατερίνη 08-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Γανόχωρας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 95

Αριθ. Απόφασης. 95
Κατερίνη 7-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 94

Αριθ. Απόφασης. 94
Κατερίνη 7-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Τριλόφου


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 84

Αριθ. Απόφασης. 84
Κατερίνη 03-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Βρύας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 83

Αριθ. Απόφασης. 83
Κατερίνη 03-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Λαγοράχης


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 82

Αριθ. Απόφασης. 82
Κατερίνη 03-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Εξοχής


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 81

Αριθ. Απόφασης. 81
Κατερίνη 03-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 80

Αριθ. Απόφασης. 80
Κατερίνη 03-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Ελατοχωρίου


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 79

Αριθ. Απόφασης. 79
Κατερίνη 03-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Δ.Κ. Κατερίνης


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 78

Αριθ. Απόφασης. 78
Κατερίνη 03-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Καταλωνίων.


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 77

Αριθ. Απόφασης. 77
Κατερίνη 03-02-2012

Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Ελάφου


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 75

Αριθ. Απόφασης. 75
Κατερίνη 02-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Κ. Μηλιάς


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 74

Αριθ. Απόφασης. 74
Κατερίνη 02-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Μοσχοχωρίου


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 73

Αριθ. Απόφασης. 73
Κατερίνη 02-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Δ.Κ. Λόφου


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 72

Αριθ. Απόφασης. 72
Κατερίνη 02-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Φωτεινών


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 71

Αριθ. Απόφασης. 71
Κατερίνη 02-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Δ.Κ. Κορινού


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 70

Αριθ. Απόφασης. 70
Κατερίνη 02-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Μοσχοποτάμου


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 69

Αριθ. Απόφασης. 69
Κατερίνη 02-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Ρητίνης


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 66

Αριθ. Απόφασης. 66
Κατερίνη 02-02-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ανάκληση απόφασης Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Μυοκτονία – Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων 2011»
(Αριθ. μελέτης 86/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3284

Αριθ. Απόφασης. 3284
Κατερίνη 30-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εργασία Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων Αγ. Δημητρίου Δ.Ε. Πέτρας»
(Αριθ. μελέτης 67/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3283

Αριθ. Απόφασης. 3283
Κατερίνη 30-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Χημικές αναλύσεις ύδατος»
(Αριθ. μελέτης 97/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3203

Αριθ. Απόφασης. 3203
Κατερίνη 28-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Συντήρηση & επισκευή φωτεινών σηματοδοτών (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης»


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3186

Αριθ. Απόφασης. 3186
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: [Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Συντήρηση και τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Κατερίνης»
(Αριθ. μελέτης 106/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3185

Αριθ. Απόφασης. 3185
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας «Προμήθειας ανταλλακτικών για συντήρηση αντλιοστασίων»


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3163

Αριθ. Απόφασης. 3163
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση εργασιών για: «την διαφημιστική καταχώρηση μηνύματος για την προβολή του έργου :΄΄Επέκταση ΧΥΤΑ Κατερίνης- Κατασκευή έργων Β΄φάσης΄΄ »


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3162

Αριθ. Απόφασης. 3162
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Μυοκτονία – Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων 2011»
(Αριθ. μελέτης 86/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3135

Αριθ. Απόφασης. 3135
Κατερίνη 21-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας (Δ.Κ. Λόφου- Θέση Πουρνάρι)
(αριθ. μελέτης 99/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3126

Αριθ. Απόφασης. 3126
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αρωνά Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 38/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3125

Αριθ. Απόφασης. 3125
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ελάφου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 46/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3124

Αριθ. Απόφασης. 3124
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Καταλωνίων Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 45/2011)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3123

Αριθ. Απόφασης. 3123
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κούκου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 43/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3122

Αριθ. Απόφασης. 3122
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Περίστασης Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 85/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3121

Αριθ. Απόφασης. 3121
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Γανόχωρας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 25/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3120

Αριθ. Απόφασης. 3120
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 26/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3119

Αριθ. Απόφασης. 3119
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νεοκαισάρειας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 22/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3118

Αριθ. Απόφασης. 3118
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ν. Κεραμιδίου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 23/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3117

Αριθ. Απόφασης. 3117
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Σβορώνου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 21/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3116

Αριθ. Απόφασης. 3116
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ν. Χράνης Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 24/20 11)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3115

Αριθ. Απόφασης. 3115
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δημοτικής Κοινότητας Κορινού Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 32/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3114

Αριθ. Απόφασης. 3114
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 40/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3113

Αριθ. Απόφασης. 3113
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κάτω Μηλιάς Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 56/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3112

Αριθ. Απόφασης. 3112
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Εξοχής Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 39/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3111

Αριθ. Απόφασης. 3111
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 41/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3110

Αριθ. Απόφασης. 3110
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 55/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3109

Αριθ. Απόφασης. 3109
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοχωρίου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 58/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3108

Αριθ. Απόφασης. 3108
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Βρίας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 34/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3107

Αριθ. Απόφασης. 3107
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 42/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3106

Αριθ. Απόφασης. 3106
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δημοτικής Κοινότητας Λόφου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 33/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3016

Αριθ. Απόφασης. 3016
Κατερίνη 08-12-2011
ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας Προκατασκευασμένης Αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης»
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 3016
Κατερίνη 08-12-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας Προκατασκευασμένης Αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης»

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2998

Αριθ. Απόφασης. 2998
Κατερίνη 06-12-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση Αθλητικών Χώρων» (αριθ. μελέτης 63/2010)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2998
Κατερίνη 06-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση Αθλητικών Χώρων» (αριθ. μελέτης 63/2010)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2997

Αριθ. Απόφασης. 2997
Κατερίνη 06-12-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (Τοπική Κοινότητα Αρωνά) (αριθ. μελέτης 87/2011)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2997
Κατερίνη 06-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (Τοπική Κοινότητα Αρωνά) (αριθ. μελέτης 87/2011)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2996

Αριθ. Απόφασης. 2996
Κατερίνη 06-12-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών αυτοματισμού αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (Φράγμα Τριλόφου) (αριθ. μελέτης 57/2011)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2996
Κατερίνη 06-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών αυτοματισμού αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (Φράγμα Τριλόφου) (αριθ. μελέτης 57/2011)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 3056

Αριθ. Απόφασης. 3056
Κατερίνη 14-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» (αριθ. μελέτης 96/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2805

Αριθ. Απόφασης. 2805
Κατερίνη 08-11-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της: Προμήθειας κινητών χωρισμάτων για την περίφραξη Κ.Χ»


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2503

Αριθ. Απόφασης. 2503
Κατερίνη 30-09-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά άμμου για το έργο: «Έργα Προστασίας Διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας», προϋπολογισμού  60.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ  (αριθ. μελέτης 88/2011).


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2636

Αριθ. Απόφασης. 2636
Κατερίνη 18-10-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας Προκατασκευασμένης Αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ.  


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2672

Αριθ. Απόφασης. 2672
Κατερίνη 24-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας διακοσμητικού υλικού για τις ανάγκες στολισμού της πόλης» (αριθ. μελέτης 2/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2675

Αριθ. Απόφασης. 2675
Κατερίνη 24-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας δύο αυτοκινήτων 1100 κυβικών» (αριθ. μελέτης 64/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2677

Αριθ. Απόφασης. 2677
Κατερίνη 14-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Άρδευση Γηπέδου στο Δ.Δ Σβορώνου» (αριθ. μελέτης 75/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2520

Αριθ. Απόφασης. 2520
Κατερίνη 4-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 52/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2457

Αριθ. Απόφασης. 2457
Κατερίνη 19-9-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της: Προμήθειας εποχιακών φυτών 2011 για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης» (Αριθ. Μελέτης 10/2011 μελέτη)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης 2388

Αριθ. Απόφασης. 2388
Κατερίνη 19-9-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ««Εργασίες κοπής και κλάδευσης πολύ υψηλών δένδρων», (μίσθωση γερανοφόρου)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2388
Κατερίνη 19-9-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  «Απευθείας ανάθεση της εργασίας:«Εργασίες κοπής και κλάδευσης πολύ υψηλών δένδρων» (μίσθωση γερανοφόρου)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2006

Αριθ. Απόφασης. 2006
Κατερίνη 28-7-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της: Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού οριοθέτησης θαλάσσιου χώρου (Γαλάζιες σημαίες) (Τσιμεντόλιθοι)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης. 2005

Αριθ. Απόφασης. 2005
Κατερίνη 28-7-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της: Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού οριοθέτησης θαλάσσιου χώρου (Γαλάζιες σημαίες) (Σημαντήρες κλπ)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφ. 1970

Αριθ. Απόφ. 1970
Κατερίνη 26-7-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας πλαστικών σάκων συλλογής απορριμμάτων», (αριθ. μελέτης 17/2011).

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφ. 1969

Αριθ. Απόφ. 1969
Κατερίνη 26-7-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων 120,240,360 και 660lit», (αριθ. μελέτης 11/2011).

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης 1938

Αριθ. Απόφασης 1938
Κατερίνη 22-7-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Μίσθωση Χημικών τουαλετών στις Παραλίες του Δήμου Κατερίνης»

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αριθ. Απόφασης 1935

Αριθ. Απόφασης 1935
Κατερίνη 21-7-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: Φιλοτέχνιση κλαδιού ελιάς για το άγαλμα της Ελευθερίας»

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Εκτύπωση

Αρ.Απόφ. 1867

Κατερίνη,  6-7-2011

Αρ.Απόφ. 1867

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές παραλαβής εργασιών – παροχής υπηρεσιών.

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF