Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 27 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

4. Ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λαϊκών αγορών

5. Διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης που αφορά το έργο «Κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 600 αγελάδων με τα παράγωγά τους και 200 μοσχαριών πάχυνσης του Γεωργίου Κούζα, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Γανόχωρας» της Δ.Ε. Κατερίνης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης