Εκτύπωση

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 21 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι πρέπει άμεσα να εισηγηθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ληφθεί αντίστοιχη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ενόψει εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Αυγούστου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σάββας Χιονίδης