Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 4 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Ανάκληση (ή επαναχορήγηση) αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

4. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

5. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για καθορισμό χώρων στάθμευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων (ταξί) στην πόλη της Κατερίνης

6. Εκμίσθωση – ανάκληση - αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων ή μετατόπισή τους στο Δήμο Κατερίνης.

7. Ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λαϊκών αγορών

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Κατερίνης

9. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο του σχεδίου της κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης, καθώς και του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και των λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων για το έτος 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σάββας Χιονίδης