Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 14 Απριλίου  2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Εκμίσθωση – ανάκληση - αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων ή μετατόπισή τους στο Δήμο Κατερίνης.

4. Ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λαϊκών αγορών

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτου για ΑΜΕΑ στη οδό Σεφέρη 1.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Σάββας Χιονίδης