Εκτύπωση

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 09 Σεπτεμβρίου  2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  13:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι α) πρέπει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί    άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε δημοτικές οδούς και β) διότι εκκρεμούν φάκελοι δημοτών, πλήρεις δικαιολογητικών, για χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Σάββας Χιονίδης