Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 12 Αυγούστου  2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: « Πολεοδομικός Σχεδιασμός Δήμου Κατερίνης: Α) Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης. Β) Μελέτη Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις  Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης ».
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:« Μελέτη  Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής οικιστικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Παραλίας Δήμου Κατερίνης  (ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3) »
3. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
4. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
5. Ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης
6. Εκμίσθωση – ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων στο Δήμο Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Σάββας Χιονίδης