Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 23 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
3. Ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης
4. Εκμίσθωση – ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων στο Δήμο Κατερίνης.
5. Εξέταση  αίτησης θεραπείας της Συροπούλου Αθανασίας κατά της αριθ. 82/2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ.
6. Ανάκληση αδειών πλανόδιου (ή στάσιμου) υπαιθρίου εμπορίου και λαϊκών αγορών.
7. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Σ/λιο για τη λήψη κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης, καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και των λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων για το έτος 2013.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Σάββας Χιονίδης