Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 17 Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
 
2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
 
3. Ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης
 
4. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης.
 
5. Εκμίσθωση – ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων στο Δήμο Κατερίνης.
 
6. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου.
 
7. Ανάκληση αδειών υπαιθρίου – στάσιμου εμπορίου και λαϊκών αγορών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Σάββας Χιονίδης