Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις  29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Εκλογή αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.6.
2.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
3.Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
4.Ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης.
5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στη Τοπική Κοινότητα Παραλίας
6.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης (αφορά στο έργο «Αστικές αναπλάσεις της πόλης της Κατερίνης» 29/2011 μελέτη)
7.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον προσδιορισμό θέσεων (σταθερών σημείων) για άσκηση υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης
8.Εξέταση αιτήματος του Θεοδώρου Τζήκα του Αναστασίου για μετατόπιση του περιπτέρου του.
9.Κατάργηση θέσης για κουλούρια στη θέση Αριστοτέλους στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Σάββας Χιονίδης