Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
3. Ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4. Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου
5. Οριστική ανάκληση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου
6. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τροποποίηση 228/2012 απόφαση ΔΣ
7. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον προσδιορισμό νέων θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με το Π.Δ. 37/2009.
8. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για καθορισμό θέσεων στάσης - στάθμευσης στην πόλη της Κατερίνης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Χιονίδης Σάββας