Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:


1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου της κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και των λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων για το έτος 2012.                    
2.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση  θέσεων στάθμευσης στο Δήμο Κατερίνης.
3.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)        
4.Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
5.Ανακλήσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης.
6.Χορήγηση αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Χιονίδης Σάββας