Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 26  Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
 

1.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2.Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3.Ανακλήσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης.

4.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση του κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζόδρομων, πλατειών Δ. & Τ. Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης.

5.Χορήγηση αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων.

6.Εκμίσθωση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

7.Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων

8.Προσδιορισμός θέσης τοποθέτησης περιπτέρου δικαιούχου και μετατόπιση περιπτέρου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Χιονίδης Σάββας