Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 27   Δεκεμβρίου  2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  2.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων Κατερίνης).

2.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων Κατερίνης).

3.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για προσθήκη πέντε (5) θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Kατερίνης.

4.Ανάκληση ή οριστική αφαίρεση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5.Ανάκληση άδειας λιανικής πώλησης τσιγάρων και χορήγηση νέας στο ίδιο κατάστημα (της Ελένης Χαρισοπούλου) στη Νέα Χράνη της Δ.Κ. Κατερίνης.

6.Χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης τσιγάρων στο Νέο Κεραμίδι της Δ.Κ. Κατερίνης, ύστερα από αίτηση της κ. Αθανασίας Μουτσόγλου

7.Έγκριση ή μη της εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου της Τσάλη Φωτεινής που βρίσκεται στη Δ.Κ. Κατερίνης

8.Έγκριση ή μη μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου που βρίσκεται στην Δ.Κ.   Κορινού της αποθανούσας Όλγας Ορφανίδου στην αδερφή της Σοφία Παλαιολόγου


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Χιονίδης Σάββας