Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου  2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10.00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων Κατερίνης).

2.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων Κατερίνης).

3.Ανάκληση ή οριστική αφαίρεση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης.

5.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων (θέση και εμβαδόν) τρόπου χρήσης αυτών και αριθμού ζώων μικρών και μεγάλων που επιτρέπεται να βόσκουν στο Δήμο Κατερίνης.

6.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κατερίνης.

7.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για καθορισμό αρδευτικής περιόδου, αριθμού θέσεων υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2012.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Χιονίδης Σάββας