Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εμφάνιση #
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12 Δεκεμβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29 Νοεμβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20 Νοεμβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13 Νοεμβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 06 Νοεμβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 31 Οκτωβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 23 Οκτωβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17 Οκτωβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 10 Οκτωβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 03 Οκτωβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25 Ιουλίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 06 Ιουνίου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15 Μαΐου 2017
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21 Ιουλίου 2016
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14 Ιουλίου 2016
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 03 Ιουνίου 2016
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13 Μαΐου 2016
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15 Απριλίου 2016
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17 Μαρτίου 2016
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17 Δεκεμβρίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11 Νοεμβρίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20 Οκτωβρίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 02 Οκτωβρίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21 Σεπτεμβρίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04 Σεπτεμβρίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21 Αυγούστου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 03 Αυγούστου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17 Ιουλίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09 Ιουλίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 06 Ιουλίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26 Ιουνίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Ιουνίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04 Ιουνίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 22 Μαΐου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08 Μαΐου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 24 Απριλίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04 Απριλίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09 Μαρτίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20 Φεβρουαρίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20 Φεβρουαρίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13 Φεβρουαρίου 2015
Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27 Ιανουαρίου 2015
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18 Δεκεμβρίου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09 Δεκεμβρίου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21 Νοεμβρίου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04 Νοεμβρίου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11 Οκτωβρίου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 03 Οκτωβρίου 2014
Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 22 Αυγούστου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11 Αυγούστου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15 Ιουλίου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30 Ιουνίου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 24 Μαΐου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11 Απριλίου 2014
Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26 Μαρτίου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07 Μαρτίου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20 Φεβρουαρίου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04 Φεβρουαρίου 2014
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12 Δεκεμβρίου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11 Νοεμβρίου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25 Οκτωβρίου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21 Οκτωβρίου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04 Οκτωβρίου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26 Σεπτεμβρίου 2013
Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09 Σεπτεμβρίου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08 Αυγούστου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Ιουλίου 2013
Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 01 Ιουλίου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13 Ιουνίου 2013
Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13 Ιουνίου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13 Μαΐου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Απριλίου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11 Μαρτίου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26 Ιανουαρίου 2013
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21 Δεκεμβρίου 2012
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29 Νοεμβρίου 2012
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 02 Νοεμβρίου 2012
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 01 Οκτωβρίου 2012
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 01 Σεπτεμβρίου 2012
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16 Ιουλίου 2012
Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13 Ιουνίου 2012
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07 Μαΐου 2012
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Απριλίου 2012
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 22 Μαρτίου 2012
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 24 Φεβρουαρίου 2012
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17 Φεβρουαρίου 2012
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28 Δεκεμβρίου 2011
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27 Νοεμβρίου 2011
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11 Οκτωβρίου 2011
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 31 Αυγούστου 2011
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15 Ιουλίου 2011
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17 Ιουνίου 2011
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07 Απριλίου 2011
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18 Μαρτίου 2011
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21 Φεβρουαρίου 2011