ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

on

Η Ταμειακή Υπηρεσία και το Ταμείο του Δήμου Κατερίνης θα συναλλάσσεται με το κοινό έως την Δευτέρα 31-12-2012 στις 10:00 π.μ., ενώ δεν θα συναλλάσσεται με το κοινό από την Τετάρτη 02-01-2013 έως και την Δευτέρα 14-01-2012.

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Κατερίνης
Βασιλείου Αναστασία