Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 31 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


   
1. Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική ή ολική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

3. Καταρτισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος (χώρου συνάθροισης κοινού) με τον περιβάλλοντα χώρο στο Β.Κ.341  της Τ.Κ. Καλλιθέας (θαλασσοπούλια)

4. Απευθείας ανάθεση μελέτης «Σύνταξη τροποποιήσεων των με αριθ. 1/2000, 1/2003 πράξεων εφαρμογής Π.Ε. Ευαγγελικών και Εθνικού Σταδίου επέκτασης Δήμου Κατερίνης»

5. Απευθείας ανάθεση μελέτης «Σύνταξη τροποποιήσεων της με αριθ. 4/1999 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Σιδηροδρομικού Σταθμού επέκτασης Δήμου Κατερίνης»

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου.

8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ