Αριθ. Απόφασης. 156

Αριθ. Απόφασης. 156
Κατερίνη 10-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη.


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF