Αριθμός απόφασης 53/2011

on

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μικτού καταστήματος τροφίμων, στην οδό Μαντζαροπούλου 2, στην Κατερίνη, στην ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF