Αποφάσεις

Δημοτικού Συμβουλίου

Εμφάνιση #
Τίτλος
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με έγκριση εισόδου – εξόδου
Καθορισμός τελών άρδευσης έτους 2018 στο Δήμο Κατερίνης
Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου του άρθρου 10 του Ν. 1080 για το έτος 2018 στο Δήμο Κατερίνης
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 13/11/2017
Δήμος Κατερίνης – Δημοτικό Συμβούλιο: Έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του Γεωργίου Φαρμάκη, επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας και πρώην Δημάρχου Δίου – Ολύμπου
Έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής μειοψηφίας στο Δήμο Κατερίνης Σάββα Σιδηρόπουλου
Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Νικόλαο Καλαϊτζίδη του Γεωργίου
Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2016
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2017 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης
Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της μειοψηφίας για δύο δημοτικές περιόδους στο Δήμο Κατερίνης Γώττα Κλέαρχου
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης αναφορικά με την τρομοκρατική επίθεση της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι της Γαλλίας και σχετικές ενέργειες
Αριθμός απόφασης 562/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου προέδρου δημοτικού συμβουλίου Δημητρίου Γκελντή
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2014
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2012
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2011