Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 31 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

2.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

3.Εκλογή υδρονομέων άρδευσης Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2012
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

4.Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων:
1. «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011
2. «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011)
3. «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αρ. μελέτης 8/2011) και ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος
4. «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

5.Έγκριση παραλαβής των 2 πρώτων φάσεων παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εξειδίκευση του έργου «Πιλοτική εγκατάσταση, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση αισθητήρων θέσεων και κινητού τηλεφώνου»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

6.Ορισμός μέλους για τη σύσταση της επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης αξίας οικοπέδου για την Ανέγερση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

7.Έγκριση πρωτοκόλλων παράδοσης – παραλαβής τεχνικού, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού της ΝΕΛΕ της πρώην Ν.Α. Πιερίας
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και την εξυπηρέτηση των αγροτών του Δήμου μας (θέματα 1ο, 2ο και 3ο) για να υλοποιηθούν έργα (θέματα 4ο ,5o και 6ο), να αποσταλεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (6ο θέμα), να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισμού (7ο θέμα)

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ