Εκτύπωση

Σύγκληση τακτικής συνεδρίασης

on

Σύγκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1.
Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
 
2.
Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
 
3.
Γνωμοδότηση επί του φακέλου ΜΠΕ του έργου «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αρ. 2269/06-06-2014 απόφασης Ε.Π.Ο. της Α.Δ.Μ.Θ. του ΥΗΣ της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΙΕΡΙΩΝ Α.Ε. Δ.Ε. Πιερίων, Δήμου Κατερίνης, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
 
                                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
 
Δημήτριος Ντούρος