Εκτύπωση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ KAΤΕΡΙΝΗΣ

on

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ  ΠΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 14/11/2017
ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ  ΠΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 17/11/2017
 
ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΕΛΙΕΣ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΣΙΤΗΡΑ
 
ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 04/12/2017