Εκτύπωση

Ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κατερίνης, ανακοινώνει ότι:

on

Με την αριθ. 198/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 Ν. Πιερίας, εγκρίθηκε η μετονομασία της οδού Επισκόπου Μακαρίου Κίτρους σε «Επισκόπου Μελετίου Κίτρους». Από την εν λόγω μετονομασία προκύπτει και αντίστοιχη αλλαγή και για την Α΄ πάροδο Επισκόπου Μακαρίου Κίτρους σε «Α΄ πάροδο Επισκόπου Μελετίου Κϊτρους»

Επίσης γνωστοποιείται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου μας καταστάσεις οδών και Πλατειών με αντίστοιχους χάρτες οι οποίοι θα ενημερώνονται διαρκώς για μεταβολές κλπ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα.

Κατερίνη 3/6/2016
Ο Αντιδήμαρχος ΤΥ
Κυραϊλίδης Χρυσόστομος