Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 8 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων – δημοτικών υπαλλήλων, κατόπιν αιτημάτων της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» και του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, Δήμαρχος

2. Συζήτηση κατόπιν αιτήματος δημοτικών αστυνομικών υπό διαθεσιμότητα του Δήμου Κατερίνης για τη δυνατότητα απορρόφησής τους από το Δήμο Κατερίνης εφόσον μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ εξακολουθούν να μένουν αδιάθετοι
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, Δήμαρχος

3. Συζήτηση αναφορικά με τις παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων στο ΤΑΙΠΕΔ
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, Δήμαρχος

4. Ακύρωση της 122/2014 απόφασης ΔΣ με θέμα {Τροποποίηση της 455/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο υπό σύσταση δίκτυο με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»  και έγκριση του καταστατικού του»} και εκ νέου λήψη της
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

7. Έγκριση μετάβασης του αντιδημάρχου κυρίου Παπαζήση Αναστάσιου στον αδελφοποιημένο Δήμου του Mosburg της Αυστρίας
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος

8. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη του χώρου πραγματοποίησης της ετήσιας Εμποροπανήγυρης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοκκινοπλιτών Ν. Πιερίας «Ο Όλυμπος» για διήμερο
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, εντεταλμένος σύμβουλος

9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων Ρητίνης και Βρίας στον «Α.Μ.Σ. Νέος Παμβρυακός»
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, εντεταλμένος σύμβουλος

10. Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, εντεταλμένος σύμβουλος

11. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

12. Διαγραφή προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

13. Λήψη απόφασης για διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. και του Ν.Δ. 805/71 – τελών στάθμευσης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

14. Διόρθωση της 228/2014 απόφασης ΔΣ περί επιστροφής καταβληθέντων προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών διαγραμμένων με την 140/2014 απόφαση ΔΣ
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου για 40 χρόνια ύστερα από αίτηση του Αντωνίου Πατινέα
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

16. Έγκριση δαπάνης διαφημιστικής προβολής του Ν.4257/2014 που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες του Δήμου Κατερίνης για τη δυνατότητα εξόφλησης – ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

17. Αποδοχή χρηματοδότησης των 5/12 έναντι της δόσης έτους 2014 για εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, συνολικού ποσού 629.601,93 ευρώ
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

18. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

19. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων στο χώρο της, για το έτος 2014, ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ. και της Ο.Ε.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

20. Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών 30 ΥΕ εργατών πρασίνου και ενός οδηγού γεωργικού ελκυστήρα
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος

21. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων, μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ έτους 2014
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

22. Λήψη απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης  
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

23. Λήψη απόφασης για καθορισμό χώρων στάθμευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων (ταξί) στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος                          

24. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων – προμηθειών από ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

25. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής -  Οριστικής Παραλαβής έργων
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

26. Συμπλήρωση της 260/2014 απόφασης ΔΣ με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση του Κεντρικού Πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη)                                                                                  
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

27. Συμπλήρωση της 269/2014 με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (34/2009 μελέτη) προϋπολογισμού 815.340,95 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» αρ.μελ.16/2012                                                           
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση κεντρικού πεζόδρομου και πάρκου στα Καταφυγιώτικα, Β΄φάση»
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Νεοκαισάρειας» (61/2013 μελέτη)                                            
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

31. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης, αρ. μελέτης 29/2011
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

32. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναπαλαίωση – αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου» αρ.μελ.39/2005
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

33. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

34. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας ενδεικτικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

35. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης» (MIS 352238 / Y/E 2)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

36. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανέγερση δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Βατάν Δ. Κατερίνης
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

37. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανέγερση δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου Δ. Κατερίνης
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

38. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων δημοτικής ενότητας Ελαφίνας» (58/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

39. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Νεοκαισάρειας» (61/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

40. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δ.Ε. Πέτρας» (62/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

41. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Κατερίνης» (16/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

42. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν» (40/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

43. Τροποποίηση μελέτης ως προς τη θέση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (αρ. μελέτης 37/2009)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

44. Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 27792/30-04-2014 ένστασης της αναδόχου εταιρείας Μηλιώτης Α.Ε. κατά του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και κατά του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου, στην Πολεοδομική Ενότητα Εθνικού Σταδίου»  (αριθ. μελέτης  8/2011)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

45. Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 27794/30-04-2014 ένστασης της αναδόχου εταιρείας Μηλιώτης Α.Ε. κατά του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και κατά του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει του έργου: «Ανέγερση δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Βατάν Δ. Κατερίνης»   (6/11 μελέτη)  
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

46. Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 27825/30-04-2014 ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. κατά του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και κατά του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου, στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση » (αριθ. μελέτης  7/2011)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

47. Έγκριση της 54/2014 απόφασης Δ.Σ. ΟΠΠΑΠ με θέμα: Έγκριση απολογισμού του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/12/2013 και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, ΔΣ και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ

48. Έγκριση της 18/2014 απόφασης του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης για έγκριση του απολογισμού της για το οικονομικό έτος 2013
Εισηγητής: Ίτσιος Γεώργιος, Πρόεδρος σχολ. επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

49. Χαρακτηρισμός παρακαμπτήριας οδού Νέου Κεραμιδίου της Π.Ε. Πιερίας και αποχαρακτηρισμός υφιστάμενου οδικού τμήματος
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

50. Έγκριση ή μη του τροποποιητικού «Παραρτήματος Α – Χρονοδιαγράμματος του έργου» της σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

51. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας). (89/2010 μελέτη ΤΥΔΚ Ν. Πιερίας)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

52. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 1ης χωμάτινης δεξαμενής στη θέση «ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (αρ.μελ.62/2012)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

53. Αντικατάσταση υδρονομέα λόγω παραίτησης του εκλεγέντος
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

54. Έγκριση ή μη του 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (62/2008 μελέτη)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

55. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

56. Έγκριση της 41/2014 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση – Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 31.331,05 ευρώ με ΦΠΑ και ανάθεση της εκτέλεσης της εργασίας στην ΟΤS Α.Ε. σύμφωνα με το πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

57. Έγκριση των αποφάσεων των Συμβουλίων της Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου και Λαγόραχης περί ξύλευσης
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

58. Συγκρότηση επιτροπής ως αρμόδιου οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδότοπων
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος σύμβουλος

59. Τροποποίηση της 123/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου»
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος σύμβουλος

60. Λήψη απόφασης για λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Κατερίνης (ύστερα από τη γνωμοδότηση της ΕΠΖ)
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος σύμβουλος

61. Εμμονή ή μη στην 183/2014 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 523 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου επέκταση Κατερίνης, ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, από αμιγή κατοικία σε κεντρική λειτουργία πόλης
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

62. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 927 στην πολεοδομική ενότητα Βατάν – επέκταση
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

63. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 808 στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

64. Έγκριση ή μη της 68/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ σχετικά με την επιβολή τέλους χρήσης αποχέτευσης στο Ξενοδοχείο Mediterranean, που βρίσκεται στην Ακτή Καλλιθέας του πρώην Δήμου Παραλίας
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

65. Έγκριση ή μη της 163/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα «Λήψη απόφασης για καθορισμό τιμολογίων διαφόρων εργασιών παροχών της ΔΕΥΑΚ προς τρίτους»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

66. Παραχώρηση Σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και συλλόγους ύστερα από την αριθ. 7/2014 εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

67. Λήψη απόφασης για λειτουργία νέων ειδικοτήτων στο 1ο ΕΠΑΛ Κατερίνης από το σχολικό έτος 2014-2015 ύστερα από την αριθ. 8/2015
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος