Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 4 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 3.230 τ.μ. από το χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης 2016

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 65/2016 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ενός φορητού συστήματος αμμοβολής πιεστικού τύπου χωρητικότητας 200 λίτρων», προϋπολογισμού ων 8.089,76 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών που αφορούν τις Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στα πλαίσια του άρθρου 19 Ν.4375/2019, ύστερα από τη 220/2016 απόφαση Ο.Ε., σύμφωνα με τα πρακτικά γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών

5. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ