Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής  
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 8 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017
2. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
3. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
4. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
 
Ο Πρόεδρος
 
 
Λάζος Ντόντης
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 
 1. Γεώργιος Ίτσιος
 2. Αστέριος Μπουσνάκης
 3. Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
 4. Αναστάσιος Παπαζήσης
 5. Θεόδωρος Παυλίδης
 6. Δημήτριος Ντούρος
 7. Παναγιώτης Μπερεδήμας
 8. Μαρία Αρβανίτη
 9. Αλέξανδρος Γιουμίδης
 10. Σπυρίδων Ράδης
 11. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
 12. Χρήστος Λιανός
 13. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
 
2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφείο Δημάρχου
2.Γενικό Γραμματέα Δήμου
3.Διευθύνσεις Δήμου (email)