Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 31η Μάϊου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης για έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για το έργο: «Αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ. Παραλίας»

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα καθώς η προθεσμία για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα λήγει σήμερα 31η Μαΐου 2019 και συνεπώς επιβάλλεται η έγκριση των τευχών Δημοπράτησης της Α΄ φάσης προκειμένου να υποβληθεί άμεσα η πρόταση.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ


1.Γεώργιος Ίτσιος                                               1.Αναστάσιος Παπαζήσης
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                                   2.Μαρία Αρβανίτη
3.Θεόδωρος Παυλίδης                                         3.Σπυρίδων Ράδης
4.Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Γενικό Γραμματέα Δήμου
3.Διευθύνσεις Δήμου (email)