Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 9η Μάϊου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 80567 για την εκτέλεση του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε Κατερίνης «Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ» εκτιμώμενης αξίας 362.902,42 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.143/2018

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την συντήρηση των σχολικών μονάδων.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Ίτσιος                       1.Αναστάσιος Παπαζήσης
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης         2.Μαρία Αρβανίτη
3.Θεόδωρος Παυλίδης                3.Σπυρίδων Ράδης
4.Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)