Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2019

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση των από 5/11/2018 και 12/11/2018 πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης από το χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης για τη λειτουργία α) Παγοτσουλήθρας, β) Επιτόπιων Κερματοδεκτών θέσης Α γ) Επιτόπιων Κερματοδεκτών θέσης Β, δ) Καρουζέλ ε) Τρένο σε ράγες, στ) ρόδα ζ) Baby Cart η) Bungee Jumping θ) Αλυσιδάκι (περιστρεφόμενο παιχνίδι) στα πλαίσια του Χριστουγεννιάτικου «Πάρκου των Χρωμάτων» του Δήμου Κατερίνης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του (07/12/2018 έως τις 05/01/2019)

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση των από 5/11/2018 και 12/11/2018 πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης είκοσι επτά (27) ξύλινων οικίσκων 7,12τ.μ., εφτά θέσεων (7) υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εμβαδού 1,50τ.μ., τριών (3) θέσεων καλλιτεχνικής φύσεως εμβαδού 1,50τ.μ. στο χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης στα πλαίσια του Χριστουγεννιάτικου «Πάρκου των Χρωμάτων» του Δήμου Κατερίνης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του (07/12/2018 έως τις 05/01/2019)

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση των από 5/11/2018 και 12/11/2018 πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης από το χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης για τη λειτουργία α) Παγοδρομίου και β) Μίνι Παγοδρομίου μέχρι 9 ετών, στα πλαίσια του Χριστουγεννιάτικου «Πάρκου των Χρωμάτων» του Δήμου Κατερίνης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του (07/12/2018 έως τις 05/01/2019).

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση του από 05/11/2018 πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης στην Πλατεία Ελευθερίας του Δήμου Κατερίνης για τη λειτουργία α) Τρένου σε ρόδες και β) Πέντε (5) Κερματοφόρων στα πλαίσια του Χριστουγεννιάτικου «Πάρκου των Χρωμάτων» του Δήμου Κατερίνης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του (07/12/2018 έως τις 05/01/2019).

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                     1. Αστέριος Μπουσνάκης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης          2. Αναστάσιος Παπαζήσης
3. Θεόδωρος Παυλίδης                3. Δημήτριος Ντούρος
4. Παναγιώτης Μπερεδήμας          4. Μαρία Αρβανίτη
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης              5. Σπυρίδων Ράδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)